บริษัท ไฮเทคนคร กรุ๊ป จำกัด
ตำแหน่ง : R&D Engineering (วิศวกรวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์)
12 มิถุนายน 2563
1 อัตรา
20,000 up
วิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย โดยบูรณาการระบบกล้องวงจรปิด, ระบบกันขโมย, Google Assistant, Alexa, IoT,ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, และอุปกรณ์ไฮ-เทคโนโลยีต่างๆ เข้าด้วยกัน
1. มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
2. รู้ เข้าใจระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
3. มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิคเป็นอย่างดี
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้พอสมควร
5. มีความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ มีจินตนาการ
6. มีความกระตือรือร้น ขยันและอดทน
7. ชอบการเรียนรู้
8. นับถือศาสนาพุทธ เป็นคนดี มีคุณธรรม เชื่อมั่นในการทำความดี
นครศรีธรรมราช
-คอมมิชชั่น 1% จากยอดขายรวมของบริษัท (หลังผ่านทดลองงาน)
-โบนัสประจำปี (กรณีบริษัทมีกำไรสุทธิมากกว่า 1 ล้านบาท)
-ท่องเที่ยวต่างประเทศ (กรณีบริษัทมีกำไรสุทธิมากกว่า 3 ล้านบาท)
-อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาตัวเองและสายงานอาชีพ
-ยูนิฟอร์มพนักงาน
-ประกันสังคม
-ประกันอุบัติเหตุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ส่ง e-mail ใบสมัครมาที่
[email protected]
[email protected]

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไฮเทคนคร กรุ๊ป จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Project Sales (พนักงานขายงานโครงการ) 22 กันยายน 2563
     2. R&D Engineering (วิศวกรวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์) 22 กันยายน 2563
     3. Project Sales (พนักงานขายงานโครงการ) ประจำกรุงเทพมหานคร 22 กันยายน 2563