บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
ตำแหน่ง : Site Coordinator ปฏิบัติงาน สำนักงานเมืองใหม่มาบตาพุด ระยอง (นิคมมาบตาพุด ระยอง)
16 มิถุนายน 2563
1 อัตรา
ตามตกลง
หน้าที่รับผิดชอบ โดยละเอียดมีดังนี้
1. เป็นตัวแทนในการประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้างกับพนักงานรับเหมาแรงงานทำความสะอาด
2. มีอำนาจบริหารจัดการงานแทนนายจ้างทุกเรื่อง ในการประสานงานกับผู้ว่าจ้าง
3. ตัดสินใจกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนนายจ้างในบางกรณี ในฐานะตัวแทนของนายจ้างในการบริหารจัดการดูแลพนักงาน ร่วมกับผู้ว่าจ้าง
4. ต้องทำหน้าที่จัดหาบุคลากรทดแทน เพิ่มเติมในกรณีที่บุคลากรของผู้รับจ้างไมครบตามโมเดล เพื่อให้งานสามารถดำเนินไปด้วยดี ไม่ติดขัด หรือเกิดความเสียหายต่อหน้างานที่บริหารอยู่
5. ต้องควบคุมการทำงานของบุคลากรทุกส่วนงานให้ปฏิบัติงานได้ด้วยดี มีการตรวจงานอย่างสม่ำเสมอ ตามแผนงานประจำเดือน สัปดาห์ วัน และจัดทำรายงานส่งให้กับผู้ว่าจ้าง
6. ดำเนินงานตามแผนงานที่ได้วางไว้ ให้สมบูรณ์ตามกำหนดเวลา ในระหว่างปีนั้น ๆ
7. จัดทำแผนอบรมให้ความรู้เก่พนักงาน ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการทำงานตำแหน่งนั้น ๆ
8. รับเรื่องร้องเรียนจากผู้วาจ้าง เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ในขอบเขตของสัญญา
9. เข้าร่วมประชุมในโอกาสต่าง ๆ ที่ทางผู้ว่าจ้างจัดขึ้น
10. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1. หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 และ ไม่เกิน 45 ปี สัญชาติไทย
2. วุฒิ ปริญญาตรี สายงานบริหาร
3. มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหาร ทางด้านงานทำความสะอาดอย่างน้อย 3 ปี
4. กรณีเกิดความความจำเป็นสามารถทำงานนอกเวลาได้
5. ปฏิบัติงานประจำที่สถานที่ ๆ บริษัท กำหนด สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program word , excel , powerpoint ได้ดี
6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี มีทักษะในการเจรจาสื่อสาร ชัดเจน เข้าใจง่าย
7. มีความสามารถในการวางแผน ควบคุม และบริหารจัดการคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. มีภาวะผู้นำ ,มีความรับผิดชอบสูง,มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
9. 10. มีความสามารถในการควบคุมการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และรวดเร็วทันการณ์
ระยอง
เชิญกรอกใบสมัครได้ที่สำนักงานเมืองใหม่มาบตาพุด ระยอง
สมัครได้ ตั้งแต่ วันจันทร์ – วันศุกร์ ในวันเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 16.00 น.งด รับสมัคร เสาร์-อาทิตย์ นะคะ
ถึงเมืองใหม่มาบตาพุด เข้าซอยข้างธนาคารกสิกรไทย ตรงเข้ามาเกือบสุดซอย
เห็นศาลพระพรหมซ้ายมือ มองขวามือจะเห็นตึกสีส้ม “ จุดรับสมัครงานCC ”“ แจ้งว่าพี่สาวให้มากรอกใบสมัครงาน” ระบุในใบสมัครได้เลยคะว่าต้องสมัครตำแหน่งไหน เพื่อความสะดวกในการจัดส่งให้หัวหน้างานค่ะ
C.C.Content Commercial Co.,Ltd. พี่สาว 086–3048844 , 038-609323

สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com

เชิญกรอกใบสมัครได้ที่สำนักงานเมืองใหม่มาบตาพุด ระยอง
สมัครได้ ตั้งแต่ วันจันทร์ – วันศุกร์ ในวันเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 16.00 น.งด รับสมัคร เสาร์-อาทิตย์ นะคะ
ถึงเมืองใหม่มาบตาพุด เข้าซอยข้างธนาคารกสิกรไทย ตรงเข้ามาเกือบสุดซอย
เห็นศาลพระพรหมซ้ายมือ มองขวามือจะเห็นตึกสีส้ม “ จุดรับสมัครงานCC ”“ แจ้งว่าพี่สาวให้มากรอกใบสมัครงาน” ระบุในใบสมัครได้เลยคะว่าต้องสมัครตำแหน่งไหน เพื่อความสะดวกในการจัดส่งให้หัวหน้างานค่ะ
C.C.Content Commercial Co.,Ltd. พี่สาว 086–3048844 , 038-609323

บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด

สำนักงานใหญ่ :
1023/38 ถ.สุขุมวิท 71 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 41
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-3914590-5 หรือ 086-3114356

สาขาระยอง :
267/238-9 ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทร. 038-609323
---------------------------
การเดินทาง มาสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
BTS ลงสถานีพระโขนง ลงทางออกฝั่งไปรษณีย์พระโขนง
รถเมล์ 109, 115, 46, 47, 102, 507, 547, 45, 22

โทรศัพท์ : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โทร. 02-3914590-5, สาขาระยอง โทร. 038-609323 , แฟกซ์ : 02-3914514-6
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด 756 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เเม่บ้าน ปฏิบัติงาน บริษัท GC (ปตท) นิคมมาบตาพุด ระยอง 22 กันยายน 2563
     2. เเม่บ้าน ปฏิบัติงาน บริษัท GC (ปตท) นิคมมาบตาพุด ระยอง 22 กันยายน 2563
     3. เเม่บ้าน ปฏิบัติงาน บริษัท GC (ปตท) นิคมมาบตาพุด ระยอง 22 กันยายน 2563
     4. เเม่บ้าน ปฏิบัติงาน บริษัท GC (ปตท) นิคมมาบตาพุด ระยอง 22 กันยายน 2563
     5. พนักงานทีมทำความสะอาด 22 กันยายน 2563
     6. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ ปฏิบัติงาน บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ นิคมมาบตาพุด ระยอง 22 กันยายน 2563
     7. พนักงานขับโฟล์คลิฟ ปฏิบัติงาน บริษัท อิวอนิค ซิลิกา (ยูไนเต็ท) นิคมมาบตาพุด สาย 3 ระยอง 22 กันยายน 2563
     8. พนักงานผู้ช่วยศูนย์วิจัยและพัฒนา ( เพาะพันธุ์ไส้เดือนเพื่อการพัฒนา ) 22 กันยายน 2563
     9. พนักงานจัดเลี้ยง(เสริฟ์) ปฏิบัติงาน GC (ไอ4)นิคมมาบตาพุด ระยอง 22 กันยายน 2563
     10. แม่บ้านโรงงาน (กะดึก) ปฏิบัติงาน GC PE นิคมมาบตาพุด ระยอง 22 กันยายน 2563
     11. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (ปรับปรุงอาคารสถานที่ ) ปฏิบัติงาน SCG Site3 นิคมมาบตาพุด ระยอง 22 กันยายน 2563
     12. พนักงานทำความสะอาด ปฏิบัติงาน ระยอง 22 กันยายน 2563
     13. พนักงานทีมทำความสะอาด (ทำงานเป็นทีมจ๊อบ) 22 กันยายน 2563
     14. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ ปฏิบัติงาน บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ นิคมมาบตาพุด ระยอง 22 กันยายน 2563
     15. แม่บ้านโรงงาน นิคมมาบตาพุด,เอเซีย,ตะพง,บ้านค่าย 22 กันยายน 2563
     16. พนักงานจัดเก็บวัสดุเหลือใช้ ปฏิบัติ SCG 22 กันยายน 2563
     17. แม่บ้าน PURAC นิคมเอเซีย ระยอง 22 กันยายน 2563
     18. เเรงงานชาย ปฏิบัติ GC นิคมมาบตาพุด ระยอง 22 กันยายน 2563
     19. พนักงานขับรถส่วนกลาง (เก่ง , ตู้) ปฏิบัติงานบริษัท SCSC นิคมมาบตาพุด ระยอง 22 กันยายน 2563
     20. เเรงงานชาย ปฏิบัติงาน GC นิคมมาบตาพุด ระยอง 22 กันยายน 2563
     21. พนักงานขับรถส่วนกลาง ปฏิบัตงาน บ.SCSC นิคมมาบตาพุด ระยอง 22 กันยายน 2563
     22. เเม่บ้าน ปฏิบัติงานที่ GC นิคมมาบตาพุด ระยอง 22 กันยายน 2563
     23. ช่างบริการโรงงาน ปฏิบัติงาน TPE Site1 นิคมมาบตาพุด ระยอง 22 กันยายน 2563
     24. ช่างบริการโรงงาน ปฏิบัติงาน TPE Site1 นิคมมาบตาพุด ระยอง 22 กันยายน 2563
     25. ช่างบริการโรงงาน ปฏิบัติงาน TPE Site1 นิคมมาบตาพุด ระยอง 22 กันยายน 2563