บริษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการประจำสำนักงาน
10 สิงหาคม 2563
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์ทำงาน
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก รับผิดชอบงานด้านเอกสาร งานธุรการบัญชี (สรุปค่าใช้จ่าย ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคม)
1. เพศหญิง
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรืออนุปริญญาขึ้นไป ด้านบัญชี เลขานุการ บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมงานเอกสาร Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีความกระตือรือร้นในการทำงานสูง
5. มีประสบการณ์ในด้านงานธุรการไม่น้อยกว่า 3 ปี
บางกะปิ , บึงกุ่ม , สะพานสูง
กรุงเทพมหานคร
ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ค่าทำงานล่วงเวลา โบนัส และเสื้อฟอร์มบริษัท
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com

บริษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด

115/18 ซอยรามอินทรา 40 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 089-1174109, 02-9497515 , แฟกซ์ : 02-9497516
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. นักศึกษาฝึกงาน 21 กันยายน 2563
     2. ผู้จัดการมูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะ 21 กันยายน 2563
     3. เจ้าหน้าที่โครงการประจำมูลนิธิ 21 กันยายน 2563
     4. ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการ 21 กันยายน 2563
     5. นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ประจำห้องปฏิบัติการ) 21 กันยายน 2563
     6. เจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการประจำสำนักงาน 21 กันยายน 2563
     7. ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม 21 กันยายน 2563
     8. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม/สุขภาพ 21 กันยายน 2563
     9. นักวิชาการด้านการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์ 21 กันยายน 2563