บริษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้จัดการมูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะ
10 สิงหาคม 2563
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์ทำงาน
บริหารจัดการองค์กร ดำเนินงานด้านภาพลักษณ์องค์กร และสื่อสารองค์กร
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสิ่งแวดล้อม สังคม รัฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม/สังคม ไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. มีความเป็นผู้นำ ความคิดเชิงระบบ มีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบสูง
4. มีทักษะในการวิเคราะห์แก้ปัญหาและการตัดสินใจ
บางกะปิ , บึงกุ่ม , สะพานสูง
กรุงเทพมหานคร
ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานภาคสนาม โบนัส
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com

บริษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด

115/18 ซอยรามอินทรา 40 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 089-1174109, 02-9497515 , แฟกซ์ : 02-9497516
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอ็นแอนด์เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จำกัด 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. นักศึกษาฝึกงาน 25 กันยายน 2563
     2. ผู้จัดการมูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาวะ 25 กันยายน 2563
     3. เจ้าหน้าที่โครงการประจำมูลนิธิ 25 กันยายน 2563
     4. ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการ 25 กันยายน 2563
     5. นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ประจำห้องปฏิบัติการ) 25 กันยายน 2563
     6. เจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการประจำสำนักงาน 25 กันยายน 2563
     7. ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม 25 กันยายน 2563
     8. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม/สุขภาพ 25 กันยายน 2563
     9. นักวิชาการด้านการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์ 25 กันยายน 2563