บริษัท ไทย ทีจีเค อินดัสทรี่ จำกัด
ตำแหน่ง : จป.วิชาชีพ
18 มิถุนายน 2563
1 อัตรา
15000-20000
ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
วิเคราะห์แผนงานโครงการ ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการตามที่นายจ้างมอบหมาย
แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย
ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานและปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
2. ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือผ่านการสอบอบรมหลักสูตร จป.ระดับวิชาชีพ
3. ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
4. สามารถสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆให้บรรลุเป้าหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
5. มีความละเอียดรอบครอบในการปฏิบัติงานสูง
6. มนุษย์สัมพันธ์ดี
ปทุมธานี
ค่าบ้าน 1200
ค่าเบี้ยขยัน 500-2000
OT
ประกันสังคม
ประกันอุบัติเหตุ
ชุดพนักงาน
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
0972834664
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไทย ทีจีเค อินดัสทรี่ จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. จป.วิชาชีพ 08 สิงหาคม 2563
     2. เจ้าหน้าที่บัญชี 08 สิงหาคม 2563