งาน -หางาน - MTL Muang Thai Life - Online Sale & Marketing

MTL Muang Thai Life
ตำแหน่ง : Online Sale & Marketing
18 มิถุนายน 2563
10 อัตรา
20,000
นำเสนอสินค้า โพสต์ และ ขายสินค้าด้วยช่องทางออนไลน์ ผ่านการทำการตลาดด้วย facebook, instragram, line OA, Tiktok
1. มีความรู้ ความถนัดในการใช้แอพพลิเคชั่น บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ
2. มีทักษะในการใช้ภาษาและผ่านการขายออนไลน์มาบ้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ชอบเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์
4. กำหนดเป้าหมายได้ด้วยตัวเอง
5. สามารถบรรลุเป้าหมาย ภายในระยะเวลาที่กำหนด
6. กระตือรือร้น และ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
7. สามารถทำงานเป็นทีมได้
ทุกจังหวัด
ประกันสังคม, โบนัส ปีละ 4 ครั้ง, เงินรางวัลการแข่งขัน, และ ท่องเที่ยวใน และ ต่างประเทศ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
petertum
petertum
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ MTL Muang Thai Life 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Online Sale & Marketing 23 กันยายน 2563
     2. ผู้จัดการทดลองงาน 23 กันยายน 2563
     3. ที่ปรึกษาและวางแผนการเงิน 23 กันยายน 2563
     4. เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาโครงการ 23 กันยายน 2563