บริษัท เอ็น.โอ.เค.อุตสาหกรรม จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้จัดการคลังสินค้า
16 กันยายน 2563
1 อัตรา
20,000
- วางแผนการนำเข้า-จ่ายวัตถุดิบ, สินค้าสำเร็จรูป
- วางแผนพัฒนาระบบการจัดเก็บ,รับ-จ่าย
- ติดตามความคืบหน้าการจัดส่ง
- กำหนดหน้าที่และรับผิดชอบของผู้ใต้บังคับบัญชา
- ตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงาน
- ประสานงานหน่วยที่เกี่ยวข้อง
- หน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1. ชาย-หญิง
2. อายุ 35 ปี ขึนไป
3. มีประสบการณ์จะรับพิจารณาพิเศษ
4. วุฒฺิปริญญาตรีขึ้นไป
จอมทอง , บางขุนเทียน , บางบอน
กรุงเทพมหานคร
ตามข้อตกลงของบริษัท
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com

+ ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.02-8969650

บริษัท เอ็น.โอ.เค.อุตสาหกรรม จำกัด

250,252 ซอยบางกระดี่ 25 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 02-8969650 , แฟกซ์ : 02-8969603-5
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอ็น.โอ.เค.อุตสาหกรรม จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ชั่งเคมียาง 22 กันยายน 2563
     2. หัวหน้าคลังสินค้า 22 กันยายน 2563
     3. ผู้จัดการคลังสินค้า 22 กันยายน 2563
     4. ช่างซ่อมบำรุง ** ปิดรับสมัคร ** 22 กันยายน 2563
     5. เจ้าหน้าที่ Q C 22 กันยายน 2563