บริษัท ดีแน่เฮิร์บ จำกัด
ตำแหน่ง : General manager
26 มิถุนายน 2563
1 อัตรา
17000
– วางแผน ควบคุม ชี้นำ ดูแล กำหนดทิศทางการบริหารงานภายในบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
– ควบคุมดูแลการทำงาน ความประพฤติ ให้คำปรึกษา อบรมพนักงาน เป็นผู้นำ ว่ากล่าว ตักเตือน ลงโทษพนักงานตามกฎระเบียบของบริษัทและบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
-ดูแลเรื่องการรับสมัครงานและลาออกของพนักงาน และสวัสดิการต่างๆของพนักงาน ตัดเกรด จัดระบบและKPI
-ดูแลเรื่องการจัดซื้อ ควบคุมการเบิกจ่าย การจัดซื้ออุปกรณ์และวัตถุดิบต่างๆในคลินิก
-ดูแลบัญชีรายรับรายจ่ายของบริษัท ตามใบเสร็จและส่งใบเสร็จให้ฝ่ายบัญชีทุกเดือน
-ดูแลระบบเอกสารภายในของสาขา
-ดูแลจัดส่งเอกสาร และประสานกับฝ่ายบัญชีของบริษัททุกเดือน
-ดูแลสรุปยอดขาย และจัดส่งข้อมูล ในแต่ละเดือน
– ตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร
– รับนโยบายจากผู้บริหารและวางแผนเพื่อนำไปปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
-ดูแลในส่วนงานการตลาด
ถ่ายรูป วางแผนคอนเท้นท์ ครีเอทคอนเท้นท์ ในส่วน online media ในแต่ละเดือน
-องค์กรขนาดเล็ก คลินิก 1 สาขา
-เงินเดือนขึ้นกับความสามารถ สามารถต่อรองได้
1. เพศชาย/หญิง
2. อายุ 25-32 ปี
3. วุฒิการศึกษา ป.ตรีสาขาการจัดการ การตลาด บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. บุคลิกดี ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทำงานเป็นทีมได้
5. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ MS office ในระดับดี
6. มีประสบการณ์ด้านการขาย การตลาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. สามารถทำงานวันเสาร์อาทิตย์ หรือวันหยุดเทศกาลได้(เมื่อมีความจำเป็น)
8. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
ลาดพร้าว , วังทองหลาง , ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ดีแน่เฮิร์บ จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพและวีดีโอ 19 กันยายน 2563
     2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในสาขา (Audit) 19 กันยายน 2563
     3. General manager 19 กันยายน 2563
     4. เลขาผู้บริหาร 19 กันยายน 2563
     5. เจ้าหน้าที่มัลติมีเดีย online marketing 19 กันยายน 2563