บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ด่วนมาก)
09 กรกฎาคม 2563
1 อัตรา
12+++
1. ดำเนินงานตาม Action Plan ของฝ่ายขาย
2. รับผิดชอบงานขาย / ยอดขาย กลุ่มรถเปลือยสั้น
3. สรุปวิเคราะห์งาน / วิเคราะห์คู่แข่ง ลูกค้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบ
4. รับผิดชอบข้อร้องเรียนจากลูกค้าดำเนินการแก้ไข
5. ติดตามงาน / เอกสาร กรณีเกิดความเสียหายกับสินค้าลูกค้านำเสนอผู้จัดการ และสำเนาส่งผู้เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินการประสานงานจนจบกระบวนการ ( เรื่องสิ้นสุด )
6. นำเสนอข้อมูลต้นทุน / ราคาขาย ตามระบบที่กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการออกเอกสารเสนอราคาลูกค้า นำส่งให้ผู้จัดการอนุมัติ
7. ออกเอกสารรับงาน Sale Order พร้อมกรอกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ และส่งสำเนาให้ฝ่ายปฏิบัติการจัดส่ง ดำเนินงานต่อไป
8. สนับสนุน / รวบรวมข้อมูลต่างๆ ของงานขาย เพื่อส่งให้ธุรการฝ่ายจัดทำรายงานส่งฝ่ายบริหาร
9. จัดทำตารางรับงานประเภทตู้
10. จัดทำรายงาน สรุปงานตู้ประจำเดือนส่ง ผู้จัดการ
1. เพศ ชาย/หญิง
2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ( ขึ้นไป ) ทุกสาขา
4. ประสบการณ์ด้านงานขาย 1 ขึ้นไป
5. การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้
6. สามารถขับรถยนต์ได้ และ มีใบอนุญาตขับขี่
นครราชสีมา
- ยูนิฟอร์มของบริษัทฯ
- บ้านพักพนักงานฟรี
- รถรับ-ส่งพนักงาน
- รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
- การเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย / คลอดบุตร
- เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ
- เงินช่วยเหลือกรณีงานมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลืองานอุปสมบท
- กีฬาสี/งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com

บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด

356 หมู่ 10 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ : 044-938928-9, 081-8793223 , แฟกซ์ : 044-938926-7
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกร (ด่วนมาก) 11 สิงหาคม 2563
     2. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายซ่อมบำรุง (ด่วน) 11 สิงหาคม 2563
     3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ด่วนมาก) 11 สิงหาคม 2563
     4. พนักงานขายสินค้าบนรถ Food Truck (รถเสบียง) 11 สิงหาคม 2563
     5. พนักงานขับรถขายสินค้า Food Truck (รถเสบียง) 11 สิงหาคม 2563