บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลสมิติเวช)
ตำแหน่ง : Accounting Officer
03 กรกฎาคม 2563
1 อัตรา
ตามโครงสร้างองค์กรและประสบการณ์
มีประสบการณ์งานบัญชี ด้าน AR และ AP ภาษีต่างๆ
1. เพศหญิง ไม่เกิน 35 ปี สัญชาติไทย
2. การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมทางบัญชี
4. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ปานกลาง
5. มีความรับผิดชอบ และละเอียดรอบคอบ
6. สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานและวันหยุดได้
7. มีประสบการณ์ในงาน มากกว่า 2 ปี
ประเวศ , สวนหลวง
กรุงเทพมหานคร
ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ ประจำสำนักงานใหญ่ ศรีนครินทร์
เวลาทำงาน 08.00-17.00 น.
เงินเดือนประจำ / ค่าภาษา English / ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ / Bonus ประจำปี/ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / สหกรณ์ออมทรัพย์ และสวัสดิการอื่นๆ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
0999278799
0999278799
ไม่ระบุ

บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลสมิติเวช)

488 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-3789204, 02-3789205
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลสมิติเวช) 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Sales and Marketing Manager 05 กรกฎาคม 2563
     2. Accounting Officer 05 กรกฎาคม 2563
     3. Online Marketing Coordinator 05 กรกฎาคม 2563