บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
01 กรกฎาคม 2563
2 อัตรา
15,000
จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี
บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั้ง 5 เล่ม ในโปรแกรมบัญชี
จัดทำใบจ่ายเช็ก และ เงินสด พร้อมเขียนเช็ค
จำทำ ภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด.53
จัดทำใบ Pay In นำเช็คเข้าบัญชี
1. เพศหญิง/ชาย อายุไม่ตำ่กว่า 20 ปี
2. การศึกษา ปวส /ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงิน 1 ปี ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรมแกรมทางบัญชี ตลอดจนเครื่องใช้สำนักงานได้
5. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รับแรงกดดันได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
6. มีความรู้เบื้องต้นด้านภาษีอากร
7. ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินหรือปัญหาด้านการเงิน
8. พร้อมเริ่มงานพิจารณาเป็นพิเศษ
บางนา , พระโขนง
กรุงเทพมหานคร
ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์ หยุด วันอาทิตย์
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
plt_ksw
ไม่ระบุ

บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด

เลขที่ 289 ซอยสุขุมวิท62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 081-336-2505 , แฟกซ์ : 02-741-4039
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลฝ่ายปฏิบัติการขนส่ง 22 กันยายน 2563
     2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง 22 กันยายน 2563
     3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ 22 กันยายน 2563
     4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง(ขอนแก่น) 22 กันยายน 2563
     5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ด่วน 22 กันยายน 2563
     6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน 22 กันยายน 2563
     7. ผู้ช่วยช่างซ่อม 22 กันยายน 2563
     8. ธุรการ(ชั่วคราว) 22 กันยายน 2563