Siamvictory Chemicals Co.,Ltd. (บริษัท สยามวิคตอรี่ เคมิคอล จำกัด)
ตำแหน่ง : SALES EXECUTIVE
03 กรกฎาคม 2563
2 อัตรา
25,000-35,000
1. ติดต่อลูกค้าเก่าและใหม่พื่อเสนอขายสินค้า
2. ร่วมวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าและตลาด
3. ทำใบเสนอราคา วางแผนการขายและวิเคราะห์ตลาดให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของบริษัทฯ
4. สรุปผลการติดต่อลูกค้า ปัญหาที่่พบ และสถานการณ์ตลาดต่อผู้บังคับบัญชาทุกสัปดาห์
1. เพศหญิงหรือชาย
2. อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
3. พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
4. สามารถเดินทางต่างจังหวัดและต่างประเทศ
5. มีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่
จอมทอง , บางขุนเทียน , บางบอน
กรุงเทพมหานคร
-ค่าบำรุงรักษารถยนต์ ค่านำ้มัน ค่าทางด่วน ค่า่โทรศัพท์ โน็ทบุ๊ค
-ประกันอุบัตืเหตุ ประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปีกับโรงพยาบาล
ชั้นนำ
-ค่าคอมมิชชั่นและโบนัสตามตกลงหรือตามผลประกอบการปริษัท
-ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ Siamvictory Chemicals Co.,Ltd. (บริษัท สยามวิคตอรี่ เคมิคอล จำกัด) 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Technical Sales 08 สิงหาคม 2563
     2. SALES EXECUTIVE 08 สิงหาคม 2563
ตำแหน่งงานเปิดดูล่าสุด