บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : พนักงานช่างเทคนิค
04 กรกฎาคม 2563
1 อัตรา
15,000 - 18,000 Contract 3 ปี
1.ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้

2.ควบคุมการเปิด ปิดเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคาร

3.ตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในอาคารให้มีสภาพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา (Preventive maintenance)

4.แก้ไขงานแจ้งซ่อมตามที่ได้รับการร้องเรียน (Service work order)

5.ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในอาคารตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

6.จดบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำประปาตามตารางที่ได้รับมอบหมาย

7.ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรภายในอาคารให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เช่นระบบ Chiller, MDB,Generator,Lighting control,Fire alarm,CCTV ,BMS และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

8.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อาคารอื่น ๆ เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความสะอาด เพื่อให้การบริการ การซ่อมแซม เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
1. เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. / ปวส. / ป.ตรี สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
4. สามารถทำงานเป็นกะได้
5. ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
6. ขยัน อดทน และสามารถทำงานเป็นทีมได้
7. มีความพร้อมเริ่มทำงาน
8. *มีที่อยู่ใกล้ หรือสะดวกเดินทางมาทำงาน*
ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com

โทรสอบถามหรือสมัครที่ ฝ่ายบุคคล
061-265-2424 คุณ.Get

หรือส่งresume ที่อีเมล [email protected]

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. หัวหน้าช่างเทคนิค Senior Technician 15 สิงหาคม 2563
     2. php programmer ด่วน 15 สิงหาคม 2563
     3. พนักงานช่างเทคนิค 15 สิงหาคม 2563