บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : php programmer ด่วน
04 กรกฎาคม 2563
2 อัตรา
18,000-19,000
- พัฒนาระบบงานของบริษัทฯ
- เขียนเว็บเพื่อการใช้งานภายในองค์กร
- เขียนโปรแกรมและดูแลระบบ
- ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

*ปฏับัติงานในกรุงเทพฯ มีที่พักฟรีให้ใกล้ที่ทำงาน
1. เพศชาย (เท่านั้น) อายุไม่เกิน 27 ปี ประบการณ์ 0-1 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. เกรดเฉลี่ย จบจากรัฐบาลไม่ต่ำกว่า 2.50 จบจากเอกชนไม่ต่ำกว่า 2.75
4. สามารถเขียนโปรแกรม Web-based Application ด้วยภาษา PHP, PHP Framework (Codeigniter)
5. สามารถใช้งาน SQL Statement กับฐานข้อมูล MySQL Database
6. สามารถใช้งาน Script Language เช่น JavaScript, Ajax(ถ้ามี), jQuery(ถ้ามี)
7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และทำงานเป็นทีมได้
8. สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบงาน ตามความต้องการของบริษัทได้ดี
บางกอกน้อย , บางพลัด
กรุงเทพมหานคร
1.ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่ 8.30 - 17.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์ และเสาร์สุดท้ายของเดือนเวลา 9.00-16.00 น.
2.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ทางบริษัทมีหัวหน้าแนะนำงาน)
3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4.โบนัสประจำปี (ปีละ 2 ครั้ง)
5.โบนัสพิเศษ
6.ท่องเที่ยว/งานเลี้ยงประจำปี
7.อบรมพัฒนาพนักงาน นอกสถานที่
8.ค่ารักษาพยาบาล
9.ประกันสังคม
10.ประกันชีวิตกลุ่ม
11.ประกันอุบัติเหตุ
12.ที่พักบริษัทฯ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

32/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 061-265-2424 หรือ 02-8801033 ต่อ 108 / คุณฐกฤต (คุณGet) ฝ่ายบุคคล
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. php programmer ด่วน 19 มกราคม 2564
     2. พนักงานช่างเทคนิค 19 มกราคม 2564