บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : หัวหน้าช่างเทคนิค Senior Technician
04 กรกฎาคม 2563
1 อัตรา
ตามประสบการณ์ Contract 3 ปี
1.วางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรภายในอาคารได้ (Preventive Maintenance Schedule)

2.ควบคุมการปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามแผนงานที่วางไว้ พร้อมถ่ายทอดความรู้ให้กับช่างซ่อมบำรุงในการทำงาน (Preventive Maintenance)

3.เปิด-ปิดเครื่องจักรและระบบต่างๆภายในอาคาร เช่น ระบบ Chiller ,ระบบไฟฟ้า,ระบบไฟฟ้าสำรอง Generator ,ระบบ Lighting control,ระบบ BMS ,ระบบ Fire alarm ระบบดับเพลิง Fire protection และอื่นๆ

4.ติดตามสถานะงานแจ้งซ่อมตามที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้อาคาร (Service work order) และตรวจสอบแก้ไขหน้างานร่วมกับลูกน้องภายในทีมกรณีที่ลูกน้องไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

5.ตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆภายในอาคารให้ทำงานได้เป็นปกติ พร้อมทั้งรายงานหัวหน้างานเมื่อเกิดปัญหา

6.จัดให้มีการทดสอบเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง(Generator) / ระบบดับเพลิง(Fire Protection) ประจำสัปดาห์ / ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) ประจำเดือน

7.ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้อยู่ในเกณฑ์ รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment) ประจำสัปดาห์ และจัดทำรายงานบันทึก ทส.1 และส่ง ทส.2 ให้กรมควบคุมมลพิษ ประจำเดือน

8.ตรวจสอบและประสานงานผู้รับเหมาให้เข้ามาทำงานตามแผนงานที่กำหนด

9.ติดต่อประสานงาน Vendor&Supplier ต่างๆในการจัดซื้อจัดจ้างอะไหล่สิ้นเปลืองและวัสดุต่าง

10.จัดเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม รวมทั้งรวบรวมส่งให้ผู้บังคับบัญชาเช่น Log sheet , P.M. Check sheet มิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์น้ำประปา และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1. เพศชาย 28 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ระดับปวส. - ปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้า / วิศวกรรม / เครื่องกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. ีมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
4. มีประสบการณ์ด้านงานระบบอาคารสำนักงาน อาคารสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี
6. ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน
8. สามารถทำงานเป็นทีม
9. มีทัศนคติดี และมีใจรักงานให้บริการ / มีความพร้อมเริ่มงานทันที
ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com

โทรสอบถามหรือสมัครที่ ฝ่ายบุคคล
061-265-2424 คุณ.Get

หรือส่งresume ที่อีเมล [email protected]

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. หัวหน้าช่างเทคนิค Senior Technician 15 สิงหาคม 2563
     2. php programmer ด่วน 15 สิงหาคม 2563
     3. พนักงานช่างเทคนิค 15 สิงหาคม 2563