บริษัท โมวิทออโต้พาร์ท จำกัด
ตำแหน่ง : หัวหน้าบัญชีและการเงิน (ประจำเมืองทองธานี)
18 กันยายน 2563
1 อัตรา อัตรา
25,000-35,000
1.ตรวจสอบข้อมูลเอกสารทางด้านบัญชีทั้งลูกหนี้ เจ้าหนี้ และรายการปรับปรุงบัญชี
2.ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
3.ปิดงบการเงินประจำเดือน ประจำปี
4.จัดทำรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บริหารร้องขอ
5.ตรวจสอบการทำงานของทางฝั่งบัญชีทั้งหมดและปรับปรุงระบบฝั่งบัญชีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1. เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี การเงิน บริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไปในด้านงานบัญชี มีประสบการณ์ในการทำงานจากสายงาน Trading ซื้อมาขายไป และธุรกิจขายออนไลน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีทักษะการบริหารทีมงาน และการเป็นหัวหน้างาน
5. มีความรู้ในการใช้โปรแกรม Express / Microsoft Word / Excel ได้เป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความเป็นผู้นำและมีความละเอียด รอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์
7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อให้งานที่ทำดีขึ้นกว่าเดิม
8. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี มีความอดทน
9. ถ้าพร้อมเริ่มงานเลยจะพิจารณาเป็นพิเศษ.
นนทบุรี
1.ตามข้อตกลงของบริษัท
2.เงินโบนัสตามผลงาน
3.ประกันสังคม
4.มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com

ไม่ระบุ

บริษัท โมวิทออโต้พาร์ท จำกัด

เลขที่ 47/413 หมู่ 3 ห้องสำนักงานเลขที่ 838 อาคารนาริตะ ชั้น 8
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 02-0513288 , แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ |
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท โมวิทออโต้พาร์ท จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ 19 กันยายน 2563
     2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ(ประจำสาขาเมืองทองธานี) 19 กันยายน 2563
     3. Admin ขายออนไลน์ (ประจำเมืองทองธานี)เน้นคนมีประสบการณ์ขาย Online 19 กันยายน 2563
     4. ตัวแทนขายต่างจังหวัดและกทม(เขตเหนือและอีสาน) 19 กันยายน 2563
     5. Sales Supervisor 19 กันยายน 2563
     6. เจ้าหน้าที่บุคคลและงานธุรการ(ประจำเมืองทองธานี) 19 กันยายน 2563
     7. หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง(ประจำเมืองทองธานี) 19 กันยายน 2563
     8. จนท.ธุรการฝ่ายขาย (ประจำเมืองทองธานี) 19 กันยายน 2563
     9. หัวหน้าบัญชีและการเงิน (ประจำเมืองทองธานี) 19 กันยายน 2563
     10. พนักงานขับรถส่งของ(ประจำเมืองทองธานี) 19 กันยายน 2563
     11. เจ้าหน้าที่ทำโฆษณา Online 19 กันยายน 2563