บริษัท ไฮเออร์ โปรเกรส จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
07 กรกฎาคม 2563
3 อัตรา
25,000 บาท ขึ้นไป
- บริหารและควบคุมการทำงานของพนักงาน
- เสนอและคิดกลยุทธ์
- ควบคุมแผนกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
- ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์
- ร่วมร่วมจัดทำโครงการรองรับแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
1. ชาย หญิง อายุ 25 - 40 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า
3. บุคลิกดี มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน ทัศนคติดี
4. สามารถเดินทางทั้งในและต่างประเทศได้
ประเวศ , สวนหลวง
กรุงเทพมหานคร
- เป็นไปตามโครงสร้างของบริษัท
- ศึกษาดูงานและท่องเที่ยวต่างประเทศ
- โบนัสรายเดือนและรายไตรมาส
- ที่พัก
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไฮเออร์ โปรเกรส จำกัด 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานทั่วไป 09 สิงหาคม 2563
     2. QA,QC 09 สิงหาคม 2563
     3. ผู้ช่วยผู้จัดการ 09 สิงหาคม 2563
     4. ผู้จัดการ 09 สิงหาคม 2563
     5. ซุปเปอร์ไวเซอร์ 09 สิงหาคม 2563