บริษัท วี เอ็ม อาร์ คอนสตรัคชั่น (2018) จำกัด
ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
08 กรกฎาคม 2563
2 อัตรา
ตามตกลง
1.ทำการซ่อมบำรุงระบบเครื่องจักรเมื่อชำรุดเสียหาย หรือเสื่อมสภาพจากการใช้งาน
2.ทำการติดตั้งอุปกรณ์ หรืออะไหล่ของเครื่องจักรในกรณีที่อุปกรณ์เครื่องจักรนั้นชำรุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพ
3.ทำการซ่อมบำรุงระบบเครื่องจักรเชิงป้องกันตามแผนการบำรุงรักษาที่กำหนด
4.ประเมินการซ่อมแซมและติดตามผลการซ่อมแซมเครื่องจักร 5.รายงานการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
6.ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
7.ควบคุม ดูเเล ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้เสมอ
1. เพศชาย อายุ 25-40 ปี ขึ้นไป
2. จบในสาขาซ่อมบำรุงเครื่อจักรหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี
4. มีความละเอียด รอบคอบและมีความตั้งใจในการทำงาน
ทุกจังหวัด
1.เงินเดือน
2.ประกันสังคม
3.ชุดฟอร์ม
4.ที่พัก
5.โบนัสประจำปี
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท วี เอ็ม อาร์ คอนสตรัคชั่น (2018) จำกัด 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. หัวหน้าแพล้นท์แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 08 สิงหาคม 2563
     2. พนักงานขับรถเทรลเลอร์/รถพ่วง 08 สิงหาคม 2563
     3. พนักงานขับรถเกรด 08 สิงหาคม 2563
     4. หัวหน้าชุดปูผิวทาง 08 สิงหาคม 2563
     5. พนักงานขับรถบด 08 สิงหาคม 2563
     6. เขียนแบบและประมาณราคางานก่อสร้าง 08 สิงหาคม 2563
     7. เจ้าหน้าที่ธุระการสนาม 08 สิงหาคม 2563
     8. พนักงานขับรถแบคโฮ 08 สิงหาคม 2563
     9. วิศวกรโยธา 08 สิงหาคม 2563
     10. พนักงานขับรถน้ำและรถสิบล้อดั้ม 08 สิงหาคม 2563
     11. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร 08 สิงหาคม 2563
     12. โฟร์แมน 08 สิงหาคม 2563
     13. ช่างสำรวจ /Survey 08 สิงหาคม 2563