บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการ The mall บางกะปิ
08 กรกฎาคม 2563
1 อัตรา
ตามโครงสร้าง
1.ให้บริการข้อมูลและเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ แก่ลูกค้าที่เข้ามาสอบถามข้อมูลที่ศูนย์บริการ
2.ดูแลและประสานงานเรื่องต่าง ๆ ที่ลูกค้าต้องการติดต่อกับหน่วยงานภายในสำนักงานใหญ่
3.รับชำระเบี้ยประกันภัยและออกกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้า
1. อายุ 22-30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด ประกันภัย หรือสาขาอื่น ๆ
3. มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
4. มีทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ ในระดับดี
5. มีใจรักบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ในด้านการติดต่อประสานงาน
บางกะปิ , บึงกุ่ม , สะพานสูง
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 1291 ต่อ 8368 , แฟกซ์ : 02-629-4221
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่การเงิน สาขากระบี่ 10 สิงหาคม 2563
     2. ผู้จัดการสาขา (สุราษฎร์ธานี) 10 สิงหาคม 2563
     3. เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย 10 สิงหาคม 2563
     4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงานสินไหมสาขา 10 สิงหาคม 2563
     5. เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการ The mall บางกะปิ 10 สิงหาคม 2563
     6. Business Analyst 10 สิงหาคม 2563
     7. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 10 สิงหาคม 2563
     8. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสารสนเทศ 10 สิงหาคม 2563
     9. เจ้าหน้าที่บริหารระบบสารสนเทศ 10 สิงหาคม 2563
     10. เจ้าหน้าที่การตลาด 10 สิงหาคม 2563