บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงานสินไหมสาขา
08 กรกฎาคม 2563
1 อัตรา
ตามโครงสร้าง
1.ติดตามและตรวจสอบเอกสารเคลมของสาขาบริษัท ฯ
2.ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
3.ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาขาของบริษัท ฯ
1. อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์งานด้านสินไหมรถยนต์ 2 ปีขึ้นไป
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสาร สามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 1291 ต่อ 8368 , แฟกซ์ : 02-629-4221
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่การเงิน สาขากระบี่ 08 สิงหาคม 2563
     2. ผู้จัดการสาขา (สุราษฎร์ธานี) 08 สิงหาคม 2563
     3. เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย 08 สิงหาคม 2563
     4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงานสินไหมสาขา 08 สิงหาคม 2563
     5. เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำศูนย์บริการ The mall บางกะปิ 08 สิงหาคม 2563
     6. Business Analyst 08 สิงหาคม 2563
     7. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 08 สิงหาคม 2563
     8. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสารสนเทศ 08 สิงหาคม 2563
     9. เจ้าหน้าที่บริหารระบบสารสนเทศ 08 สิงหาคม 2563
     10. เจ้าหน้าที่การตลาด 08 สิงหาคม 2563