บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินส่วนบริหารเงิน/Cash Management Officer
22 กันยายน 2563
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
 ตรวจสอบเงินสดรับ เช็ค และนำฝากเข้าบัญชีธนาคาร ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 บริหารและดูแลเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวัน เพื่อสำรองให้เพียงพอต่อการใช้งาน และ เหมาะสมในการดำเนินงานในแต่ละวัน
 จัดทำรายงานประมาณการกระแสเงินสดรับ-จ่าย เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารเงิน โดยแจ้งฝ่ายลงทุงเมื่อมีเงินส่วนเกินจากประมาณการจ่ายไปลงทุน หรือกรณีที่กระแสเงินสดไม่เพียงพอต่อการใช้
 บริหารและดูแลหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงิน และเอกสารสำคัญ โดยควบคุมการเบิก-คืนของเอกสารดังกล่าว เช่น สลากออมสิน และหลักทรัพย์อื่น เป็นต้น
 จัดทำ รายงานเช็คล่วงหน้า รายงานสินทรัพย์ติดหลักประกัน
 ติดต่อประสานงานกับธนาคาร และ สถาบันการเงินอื่นเพื่อขอใช้บริการ หรือ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ของบริษัท เช่น จัดทำเอกสารเปิด-ปิดบัญชีธนาคาร จัดทำเอกสารการขอใช้บริการผ่านระบบ Internet Banking การขอใช้บริการการรับชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยผ่าน Non Bank เป็นต้น
 Download รายการเดินบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อจัดส่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อกระทบยอดเงินเข้า-ออก เพื่อบันทึกการรับเงิน – จ่ายเงิน
 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีด้านการบริหารเงิน
4. ประสบการณ์ในธุรกิจประกันจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถใช้งาน MS-Office ,word ,Excel ได้คล่อง
6. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดัน และมีความยืดหยุ่นในการปฎิบัติงาน
ดินแดง , พญาไท , ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
kpi.rc
kpi.rc
ไม่ระบุ

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-6241111 ต่อ 6512,6513,6515/ 065-9354113 , แฟกซ์ : 02-6241234
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 15 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่การตลาด ( Marketing ) 22 กันยายน 2563
     2. Project Manager (Insurance System) ด่วน!!! 22 กันยายน 2563
     3. เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ 22 กันยายน 2563
     4. เจ้าหน้าที่ขายประกันรถยนต์ทางโทรศัพท์ *Walk in สัมภาษณ์ได้ทุกวันและพร้อมเริ่มงานได้ทันที* 22 กันยายน 2563
     5. ผู้อำนวยการการส่วนบัญชีทั่วไป (VP Accounting) ด่วน!!! 22 กันยายน 2563
     6. เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) 22 กันยายน 2563
     7. Budget reporting 22 กันยายน 2563
     8. ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ (Business Development Manager) 22 กันยายน 2563
     9. เจ้าหน้าที่การเงิน (ติดตามหนี้และตัดชำระเบี้ยประกัน) 22 กันยายน 2563
     10. เจ้าหน้าที่การเงินส่วนบริหารเงิน/Cash Management Officer 22 กันยายน 2563
     11. AVP - Telemarketing Department 22 กันยายน 2563
     12. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดธนาคาร 22 กันยายน 2563
     13. Trainer (Telesales) ด่วน!!! 22 กันยายน 2563
     14. เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร,วิเคราะห์บัญชี/การเงิน 22 กันยายน 2563
     15. หัวหน้างานขายทางโทรศัพท์ (Supervisor Telesales) ด่วน!!! 22 กันยายน 2563