บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน (ติดตามหนี้และตัดชำระเบี้ยประกัน)
14 สิงหาคม 2563
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
 วางบิลและติดตามค่าเบี้ยประกันกับคู่ค้า
 กระทบยอดเงินจากการชำระค่าเบี้ยประกัน กับค่าเบี้ยประกัน
 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีตรวจพบความผิดพลาดของข้อมูล
 บันทึกรับชำระค่าเบี้ยประกันและตัดรับชำระเบี้ยประกันในระบบ
 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการทำจ่ายผลตอบแทน และตั้งจ่ายผลตอบแทนให้คู่ค้า
 ตั้งจ่ายเบี้ยถอนคืนให้ผู้เอาประกันภัย ตามช่องทางการรับชำระค่าเบี้ยประกัน
 ตรวจสอบยอดเงินโอน
 งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 27 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี / การเงิน
3. ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีการเงิน และการติดตามหนี้ 3 ปี ขึ้นไป
4. สามารถใช้ Excel ได้ดีเยี่ยม
5. ความรู้เรื่องภาษี VAT , W/T
ดินแดง , พญาไท , ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
kpi.rc
kpi.rc
ไม่ระบุ

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-6241111 ต่อ 6512,6513,6515/ 065-9354113 , แฟกซ์ : 02-6241234
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 11 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้อำนวยการการส่วนบัญชีทั่วไป (VP Accounting) ด่วน!!! 15 สิงหาคม 2563
     2. เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) 15 สิงหาคม 2563
     3. Budget reporting 15 สิงหาคม 2563
     4. ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ (Business Development Manager) 15 สิงหาคม 2563
     5. เจ้าหน้าที่การเงิน (ติดตามหนี้และตัดชำระเบี้ยประกัน) 15 สิงหาคม 2563
     6. เจ้าหน้าที่การเงินส่วนบริหารเงิน/Cash Management Officer 15 สิงหาคม 2563
     7. AVP - Telemarketing Department 15 สิงหาคม 2563
     8. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดธนาคาร 15 สิงหาคม 2563
     9. Trainer (Telesales) ด่วน!!! 15 สิงหาคม 2563
     10. เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร,วิเคราะห์บัญชี/การเงิน 15 สิงหาคม 2563
     11. หัวหน้างานขายทางโทรศัพท์ (Supervisor Telesales) ด่วน!!! 15 สิงหาคม 2563