บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ (Business Development Manager)
14 สิงหาคม 2563
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
1. จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนงานงบประมาณประจำปี
2. ขยายธุรกิจกับคู่ค้าเดิม และเพิ่มธุรกิจกับคู่ค้ารายใหม่ ผ่านการจัดทำโครงการต่าง ๆ
3. จัดทำแผนการตลาด แผนการอบรม / โฆษณาและประชาสัมพันธ์ รวมถึงการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านคู่ค้าและ / หรือฝ่ายงานการขายที่เกี่ยวข้อง
4. สนับสนุนข้อมูลการขายและการตลาด ให้กับคู่ค้าและ / หรือฝ่ายงานการขายที่เกี่ยวข้อง
5. ศึกษาข้อมูลทางธุรกิจและคู่แข่ง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการขาย
6. ประสานงานกับหน่วยงานสนับสนุนภายในที่เกี่ยวข้อง
7. ผ่านงานขายกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ Corporate Banking และลูกค้าช่องทางธนาคาร
1. เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35-48 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจ,ประกันภัย,สถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ผ่านงานขายกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ Corporate Banking และลูกค้าช่องทางธนาคาร
4. เป็นผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมงานขายได้ดี
5. มีประสบการณ์ในสายงานขายอย่างน้อย 8 ปี (ในธุรกิจประกันวินาศภัย)
6. มีทักษะ ด้านการสื่อสารเจรจา
7. สามารถใช้งาน MS-Office ,word ,Excel ได้คล่อง
8. บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
ดินแดง , พญาไท , ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
kpi.rc
kpi.rc
ไม่ระบุ

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-6241111 ต่อ 6512,6513,6515/ 065-9354113 , แฟกซ์ : 02-6241234
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 11 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ผู้อำนวยการการส่วนบัญชีทั่วไป (VP Accounting) ด่วน!!! 14 สิงหาคม 2563
     2. เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) 14 สิงหาคม 2563
     3. Budget reporting 14 สิงหาคม 2563
     4. ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ (Business Development Manager) 14 สิงหาคม 2563
     5. เจ้าหน้าที่การเงิน (ติดตามหนี้และตัดชำระเบี้ยประกัน) 14 สิงหาคม 2563
     6. เจ้าหน้าที่การเงินส่วนบริหารเงิน/Cash Management Officer 14 สิงหาคม 2563
     7. AVP - Telemarketing Department 14 สิงหาคม 2563
     8. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดธนาคาร 14 สิงหาคม 2563
     9. Trainer (Telesales) ด่วน!!! 14 สิงหาคม 2563
     10. เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร,วิเคราะห์บัญชี/การเงิน 14 สิงหาคม 2563
     11. หัวหน้างานขายทางโทรศัพท์ (Supervisor Telesales) ด่วน!!! 14 สิงหาคม 2563