บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ (Business Development Manager)
18 กันยายน 2563
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
1. จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนงานงบประมาณประจำปี
2. ขยายธุรกิจกับคู่ค้าเดิม และเพิ่มธุรกิจกับคู่ค้ารายใหม่ ผ่านการจัดทำโครงการต่าง ๆ
3. จัดทำแผนการตลาด แผนการอบรม / โฆษณาและประชาสัมพันธ์ รวมถึงการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านคู่ค้าและ / หรือฝ่ายงานการขายที่เกี่ยวข้อง
4. สนับสนุนข้อมูลการขายและการตลาด ให้กับคู่ค้าและ / หรือฝ่ายงานการขายที่เกี่ยวข้อง
5. ศึกษาข้อมูลทางธุรกิจและคู่แข่ง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการขาย
6. ประสานงานกับหน่วยงานสนับสนุนภายในที่เกี่ยวข้อง
7. ผ่านงานขายกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ Corporate Banking และลูกค้าช่องทางธนาคาร
1. เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35-48 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจ,ประกันภัย,สถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ผ่านงานขายกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ Corporate Banking และลูกค้าช่องทางธนาคาร
4. เป็นผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมงานขายได้ดี
5. มีประสบการณ์ในสายงานขายอย่างน้อย 8 ปี (ในธุรกิจประกันวินาศภัย)
6. มีทักษะ ด้านการสื่อสารเจรจา
7. สามารถใช้งาน MS-Office ,word ,Excel ได้คล่อง
8. บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
ดินแดง , พญาไท , ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
kpi.rc
kpi.rc
ไม่ระบุ

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-6241111 ต่อ 6512,6513,6515/ 065-9354113 , แฟกซ์ : 02-6241234
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 11 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่การตลาด ( Marketing ) 20 กันยายน 2563
     2. Project Manager (Insurance System) ด่วน!!! 20 กันยายน 2563
     3. เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ 20 กันยายน 2563
     4. เจ้าหน้าที่ขายประกันรถยนต์ทางโทรศัพท์ *Walk in สัมภาษณ์ได้ทุกวันและพร้อมเริ่มงานได้ทันที* 20 กันยายน 2563
     5. ผู้อำนวยการการส่วนบัญชีทั่วไป (VP Accounting) ด่วน!!! 20 กันยายน 2563
     6. เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) 20 กันยายน 2563
     7. Budget reporting 20 กันยายน 2563
     8. ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ (Business Development Manager) 20 กันยายน 2563
     9. เจ้าหน้าที่การเงิน (ติดตามหนี้และตัดชำระเบี้ยประกัน) 20 กันยายน 2563
     10. เจ้าหน้าที่การเงินส่วนบริหารเงิน/Cash Management Officer 20 กันยายน 2563
     11. AVP - Telemarketing Department 20 กันยายน 2563
     12. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดธนาคาร 20 กันยายน 2563
     13. Trainer (Telesales) ด่วน!!! 20 กันยายน 2563
     14. เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร,วิเคราะห์บัญชี/การเงิน 20 กันยายน 2563
     15. หัวหน้างานขายทางโทรศัพท์ (Supervisor Telesales) ด่วน!!! 20 กันยายน 2563