บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : Budget reporting
25 กันยายน 2563
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
1.จัดทำงบกำไรขาดทุนเพื่อการบริหาร
2.รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำรายงานงบการเงินสำหรับผู้บริหาร โดยเปรียบเทียบข้อมูลในปีปัจจุบัน งบประมาณ และปีก่อน
3.จัดทำข้อมูลสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ในรูปแบบ Presentation Slide เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
4.จัดทำการปันส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (Expense Allocation) แยกช่องทางการขาย, ผลิตภัณฑ์ และ Project
5.รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่าย เพื่อจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายฝ่ายงานประจำเดือน, ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบ (ปีปัจจุบัน งบประมาณ และปีก่อน)
6.จัดทำข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้กับฝ่ายงานตลาดฯ
7.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล, ด้านบัญชี, ด้านประกันภัย
3. เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี
5. มีความละเอียดรอบคอบ
6. มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ดินแดง , พญาไท , ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
kpi.rc
kpi.rc
ไม่ระบุ

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-6241111 ต่อ 6512,6513,6515/ 065-9354113 , แฟกซ์ : 02-6241234
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 15 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่การตลาด ( Marketing ) 26 กันยายน 2563
     2. Project Manager (Insurance System) ด่วน!!! 26 กันยายน 2563
     3. เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ 26 กันยายน 2563
     4. เจ้าหน้าที่ขายประกันรถยนต์ทางโทรศัพท์ *Walk in สัมภาษณ์ได้ทุกวันและพร้อมเริ่มงานได้ทันที* 26 กันยายน 2563
     5. ผู้อำนวยการการส่วนบัญชีทั่วไป (VP Accounting) ด่วน!!! 26 กันยายน 2563
     6. เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) 26 กันยายน 2563
     7. Budget reporting 26 กันยายน 2563
     8. ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ (Business Development Manager) 26 กันยายน 2563
     9. เจ้าหน้าที่การเงิน (ติดตามหนี้และตัดชำระเบี้ยประกัน) 26 กันยายน 2563
     10. เจ้าหน้าที่การเงินส่วนบริหารเงิน/Cash Management Officer 26 กันยายน 2563
     11. AVP - Telemarketing Department 26 กันยายน 2563
     12. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดธนาคาร 26 กันยายน 2563
     13. Trainer (Telesales) ด่วน!!! 26 กันยายน 2563
     14. เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร,วิเคราะห์บัญชี/การเงิน 26 กันยายน 2563
     15. หัวหน้างานขายทางโทรศัพท์ (Supervisor Telesales) ด่วน!!! 26 กันยายน 2563