บริษัท เอเชียวัฒนามอเตอร์ จำกัด (สาขาราชพฤกษ์)
ตำแหน่ง : หัวหน้าช่าง
14 กรกฎาคม 2563
3 อัตรา
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ไม่ระบุ
1. มีประสบการณ์ทำงานเป็นหัวหน้าช่างมาแล้วอย่างน้อย 3-5 ปี
2. สามารถวิเคาระห์งานปัญหาได้
3. สามารถถ่ายทอดสอนงานช่างได้
4. ตรวจสอบคุณภาพงานซ่อม
5. ผ่านการอบรมระดับ Master
นนทบุรี
สอบถามในภายหลัง
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เอเชียวัฒนามอเตอร์ จำกัด (สาขาราชพฤกษ์) 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. หัวหน้าช่าง 08 สิงหาคม 2563