บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา(Food science)
30 กรกฎาคม 2563
1 อัตรา
ตามประสบการณ์
1.รับมอบหมายงาน ศึกษา ทดลอง ค้นคว้าจากผู้บังคับบัญชา แล้วรายงานผลที่ได้ตอบกลับผู้บังคับบัญชา
2.ติดต่อประสานงาน และสนับสนุนด้านข้อมูลและปฎิบัติกับฝ่ายที่ร้องขอในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิจัย
3.จัดทำเอกสารระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิจัยเช่น GMP
1. 1.เพศ
2. 2.อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาศาตร์
สมุทรสาคร
- การจ่ายโบนัส (พิจารณาจากผลงาน+ผลประกอบการบริษัท)
- การปรับเงินเดือนประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี / งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- เสื้อพนักงาน 3 ชุด
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ส่วนลดราคาสินค้าและบริการสำหรับพนักงาน
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- ค่าที่พัก(เป็นไปตามสัดส่วนที่บริษัทกำหนด)
- อิ่นๆ ตามที่ตกลง
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
0953747614
ไม่ระบุ

บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขที่ 267/20-21 ซอยสาธุประดิษฐ์15 ถนนสาธุประดิษฐ์15 แยก 12 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 095-374-7614//095-374-1878 , แฟกซ์ : -
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เวท ซุปพีเรีย คอนซัลแตนท์ จำกัด 18 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. RD Microbiology โรคพืช 12 สิงหาคม 2563
     2. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D เคมี) 12 สิงหาคม 2563
     3. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร(R&D Food) 12 สิงหาคม 2563
     4. เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต(อาหารเสริม) 12 สิงหาคม 2563
     5. เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการจุลชีววิทยา 12 สิงหาคม 2563
     6. ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนผลิต 12 สิงหาคม 2563
     7. หัวหน้าห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา(Lab QC) 12 สิงหาคม 2563
     8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา(เภสัชศาตร์) 12 สิงหาคม 2563
     9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา(Food science) 12 สิงหาคม 2563
     10. ผู้จัดการฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ (โทร.095-374-7614) 12 สิงหาคม 2563
     11. บัญชีต้นทุน 12 สิงหาคม 2563
     12. Key Account Representative Vaccine 12 สิงหาคม 2563
     13. PD การเกษตร 12 สิงหาคม 2563
     14. Key Account Manager ฝ่ายต่างประเทศ 12 สิงหาคม 2563
     15. Key Account Representative Feedmill 12 สิงหาคม 2563
     16. ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน(Cosmetics) 12 สิงหาคม 2563
     17. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสัตว์น้ำ 12 สิงหาคม 2563
     18. เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการแลป Micro Senior 12 สิงหาคม 2563