งาน -หางาน - Artemis (South East Asia) Recruitment Co.,Ltd. - Logistics Analyst

Artemis (South East Asia) Recruitment Co.,Ltd.
ตำแหน่ง : Logistics Analyst
10 กรกฎาคม 2563
1 อัตรา
45000- 60000
Our client provides supply chain solutions for the beverage industry
Work Location: Bangkok
Artemis is now seeking for a Logistics Analyst with at least 3 years of working experience.
Responsibilities
• Assist in developing costing of new business operation costs
• Collect and analyzes data, system, procedural activities and information flows to assess the efficiency and costs of logistics processes
• Researches operational costs, industry and regulatory issues, and maintains a current and comprehensive database on which to draw and develop solutions
• Uses statistical modeling skills to justify costs and develop logistics solutions to meet agreed customers needs
• Assist in production of computers simulations and other support materials for the presentation of solutions to customers, and assists as required in these presentations
• Provides analytical support for contact implementation and ongoing contract development across the National Freight Consortium Group as a whole
• Provides expert advice to the business development function on analysis and research methods
• Works on projects assignment that have direct impact on the business
• Develop and maintain good and effective team communication at all levels
1. At least a Bachelor’s degree in Supply Chain, Logistics, Transport or related field
2. At least 3 years of experience in Logistics Analyst or related field
3. Previous background in warehouse operation is desirable
4. Statistical and numerical analysis skills
5. Financial and budgeting skills
6. Fluent in Thai language and good English communication skills
7. Computer literacy in Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
8. Previous management experience and a sound knowledge of transport services
9. Able to travel between sites
ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
@artemissea
@artemissea
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ Artemis (South East Asia) Recruitment Co.,Ltd. 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Logistics Analyst 11 สิงหาคม 2563
     2. Assistant Financial Accounting Manager 11 สิงหาคม 2563
     3. Therapist (Clinic and Spa) 11 สิงหาคม 2563
     4. Payroll Application Support Specialist 11 สิงหาคม 2563
     5. Pallet Control Analyst 11 สิงหาคม 2563
     6. Production Engineer 11 สิงหาคม 2563