บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ตำแหน่ง : Sales Manager (Tenant)
13 กรกฎาคม 2563
2 อัตรา
ตามตกลง
1. งานนโยบาย
2. งานบริหารจัดการ กำกับ และดูแล
- ขายพื้นที่ประจำ
- ขายพื้นที่งานกิจกรรม
- บริหารงานบุคคล
- ค่าตอบแทน
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
การปฏิบัติงาน
1. เก็บข้อมูลและช่วยให้ข้อมูลกับฝ่ายขาย
2. ออกหากลุ่มลูกค้า และโทรตามลูกค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์และกลุ่มลูกค้าที่ตรงลงห้องว่าง
3. ออกหากลุ่มลูกค้าตามงานต่างๆ และโทรตามลูกค้ากลุ่มที่ตั้งเป้ากิจกรรมแต่ละเดือน
4. แฟ็กซ์เอกสารส่งให้กับลูกค้าในกิจกรรมต่างๆ
5. ตรวจเอกสาร สัญญา ฟังก์ชัน ใบเสนอราคาต่างๆ และใบแจ้งต่อสัญญา
6. เช็คสัญญาลูกค้าในศูนย์ฯ ที่หมดสัญญาแล้ว และกระจายงานให้ทีมขายทำใบแจ้งต่อสัญญา
7. สรุปยอดรายได้งานกิจกรรม และพื้นที่ห้องเพิ่มแต่ละเดือน
8. สรุปยอดรายบุคคลในทีมฝ่ายขายประจำเดือนส่งบัญชี
9. จัดทำตารางออกพบลูกค้าในทีมฝ่ายขายรายอาทิตย์สลับหมุนเวียนกัน
10. จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ให้ทีมฝ่ายขายเพื่อง่ายต่อการกรอกข้อมูล
11. จัดทำแฟ้มเก็บข้อมูล และสรุปความคืบหน้าก่อนงานและเก็บเอกสารเข้าแฟ้มหลังเสร็จงาน
12. ประสานงานกับร้านค้าภายในศูนย์เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้อง
13. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาด, สาขาการโรงแรม หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
4. มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบในหน้าที่
5. มนุษย์สัมพันธ์ดี พูดจาดี เข้าใจในงานบริการ
6. มีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย2ปี
ดินแดง , พญาไท , ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Assistant HR Manager 19 กันยายน 2563
     2. Sales Manager (Tenant) 19 กันยายน 2563
     3. Sales Executive (Hotel) 19 กันยายน 2563
     4. Sales Manager (Hotel) 19 กันยายน 2563
     5. Marketing Communication 19 กันยายน 2563
     6. Sales Coordinator 19 กันยายน 2563
     7. HR Manager 19 กันยายน 2563