Arte Hotel (โรงแรม อาร์ท)
ตำแหน่ง : พนักงานเสริฟ / Waiter/ Waitress
15 กรกฎาคม 2563
5 อัตรา
9000-12000
เป็นพนักงานเสริฟห้องอาหารโรงแรม
1. หญิงหรือชาย
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. พูดภาษาอังกฟษได้
คลองเตย , วัฒนา
กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน + ค่าบริการต่างหาก + อาหารฟรี + วันหยุดและ วันพักร้อน
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
อีเมลล์

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ Arte Hotel (โรงแรม อาร์ท) 9 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 20 กันยายน 2563
     2. หัวหน้าแม่บ้าน 20 กันยายน 2563
     3. Room Maid/Room Boy/แม่บ้าน (ทำความสะอาดห้องพัก) 20 กันยายน 2563
     4. พนักงานเสริฟ / Waiter/ Waitress 20 กันยายน 2563
     5. Bartender/บาร์เทนเดอร์ 20 กันยายน 2563
     6. ผู้จัดการห้องอาหาร / Restaurant Manager 20 กันยายน 2563
     7. F&B Manager 20 กันยายน 2563
     8. Receptionist/พนักงานต้อนรับฝ่ายหน้า 20 กันยายน 2563
     9. ช่างไฟ้ฟ้า/ช่างแอร์/ช่างซ่อมบำรุง 20 กันยายน 2563