งาน -หางาน - SaveYouInsure.com - Agency Leader

SaveYouInsure.com
ตำแหน่ง : Agency Leader
13 สิงหาคม 2563
2 อัตรา
-
รับผิดชอบการขาย การตลาด และประชาสัมพันธ์ Responsible for sales, marketing and public relations
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายOrganize sales promotion
ทำงานร่วมกันเป็นทีม Work together as a team
1. อายุ 25 - 45 ปี
2. ปริญญาตรี โท ทุกสาขา
3. มีทัศนคติที่ดี มีบุคคลิกภาพดี ชอบการทำงานเป็นทีม และติดต่อสื่อสาร
4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ดินแดง , พญาไท , ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
โบนัส
ท่องเที่ยว
ค่ารักษาพยาบาล
รางวัล เกี่ยรติบัตร เกี่ยรติคุณ คุณวุฒิ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com

ไม่ระบุ

SaveYouInsure.com

อาคารพหลโยธินเพลส กทม
โทรศัพท์ : 080-0988879
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ SaveYouInsure.com 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Financial Advisor/ ที่ปรึกษาการเงิน 25 กันยายน 2563
     2. Agency Leader 25 กันยายน 2563