บริษัท ดีสุวรรณ รีสอร์ท จำกัด (โรงแรมเมอร์เคียว เกาะช้าง ไฮด์อเวย์)
ตำแหน่ง : Chief Accountant
18 สิงหาคม 2563
1 อัตรา
30000
1. กำหนดนโยบายและวางแผนด้านบัญชีและการเงิน ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท และ ลักษณะของธุรกิจ
2.ควบคุมการจัดทำบัญชี และ ตรวจสอบการบันทึกบัญชี การปิดบัญชี ของบริษัทฯ ในแต่ละงวดให้ถูกต้อง ไปตามแนวปฏิบัติที่วางไว้
3.ควบคุมและตรวจสอบ รายรับ - รายจ่าย ของบริษัท การบันทึกบัญชี รวมทั้งการจัดทำรายงานได้ถูกต้อง
4.วางแผน และ ควบคุม การใช้จ่ายงบประมาณของบริษัท ตรวจสอบความถูกต้องในการใช้งบประมาณประจำปี ให้เป็นไปตามประมาณการที่วางไว้
5.ควบคุมการจัดทำรายงานภาษี เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
6.ปิดงวดบัญชีประจำเดือน พร้อมรายงานสรุป
7. อื่นๆ
1. ปริญญาตรี สาขาการบัญชี / การเงิน
2. ประสบการณ์ด้านการทำบัญชีไม่ต่ำกว่า 5 ปี และ ประสบการณ์ตรงในตำแหน่งไม่ต่ำกว่า 2 ปี
3. มีประสบการณ์ด้านการบัญชีโรงแรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
บางนา , พระโขนง
กรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติงานที่ สำนักงานใหญ่ บริษัท ดีสุวรรณ รีสอร์ท จำกัด เขตบางนา รับผิดชอบงานบัญชี ของ บริษัท สาขา Bizzo Bangna Community Mall และ Hotel Z Zpaze
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com

ไม่ระบุ

บริษัท ดีสุวรรณ รีสอร์ท จำกัด (โรงแรมเมอร์เคียว เกาะช้าง ไฮด์อเวย์)

111/1, 111/3-4 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะช้างใต้
อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
โทรศัพท์ : 039619120 , แฟกซ์ : 039619109
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ดีสุวรรณ รีสอร์ท จำกัด (โรงแรมเมอร์เคียว เกาะช้าง ไฮด์อเวย์) 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Assistant Chief Accountant 20 กันยายน 2563
     2. Chief Accountant 20 กันยายน 2563