บริษัท ดีสุวรรณ รีสอร์ท จำกัด (โรงแรมเมอร์เคียว เกาะช้าง ไฮด์อเวย์)
ตำแหน่ง : Assistant Chief Accountant
18 สิงหาคม 2563
1 อัตรา
25,000
1. วางแผนกลยุทธ์และระบบงานด้านบัญชี ตามนโยบายและโครงสร้างของธุรกิจ
2.กระทบรายการบัญชี GL
3.บันทึก และ ตรวจสอบใบสำคัญรับ - จ่าย ของบริษัท
4.จัดทำรายงานภาษี เสนอต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
5.ปิดงบการเงินและจัดทำรายงานทางบัญชีเสนอผู้บริหารทุกสิ้นเดือน
6.ควบคุมงานบัญชีทั้งหมด
7.งานด้านบัญชีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บริหาร
1. ปริญญาตรี สาขาการบัญชี / การเงิน
2. ประสบการณ์ด้านการทำบัญชีไม่ต่ำกว่า 5 ปี และ ประสบการณ์ตรงในตำแหน่งไม่ต่ำกว่า 2 ปี
3. มีประสบการณ์ด้านการบัญชีโรงแรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
บางนา , พระโขนง
กรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติงานที่บริษัท ดีสุวรรณ รีสอร์ท จำกัด สำนักงานใหญ่ เขตบางนา ดูแลระบบบัญชีของสำนักงานสาขา Bizzo Bangna Community Mall และ Hotel Z Zpaze
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com

ไม่ระบุ

บริษัท ดีสุวรรณ รีสอร์ท จำกัด (โรงแรมเมอร์เคียว เกาะช้าง ไฮด์อเวย์)

111/1, 111/3-4 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะช้างใต้
อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 23170
โทรศัพท์ : 039619120 , แฟกซ์ : 039619109
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ดีสุวรรณ รีสอร์ท จำกัด (โรงแรมเมอร์เคียว เกาะช้าง ไฮด์อเวย์) 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Assistant Chief Accountant 23 กันยายน 2563
     2. Chief Accountant 23 กันยายน 2563