งาน -หางาน - BT Midland Co.,Ltd - Programmer

BT Midland Co.,Ltd
ตำแหน่ง : Programmer
22 กรกฎาคม 2563
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- พัฒนาโปรแกรม /แอปพลิเคชั่น /เวปแอปพลิเคชั่น เพิ่อสนับสนุนงานในบริษัท
- เขียน Interface เพื่อปฎิบัติต่อฐานข้อมูล
- หา solution ในการพัฒนา หรือ ลดขั้นตอนการทำงาน
- ปรับปรุง /ดูแล / แก้ไข website ของบริษัท
- อบรมผเกี่ยวกับการใช้งาน software ที่เขียนขึ้นเอง หรือ Third - Party
- จัดทำ Report ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- จัดทำเอกสารสรุปที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโปรแกรม หรืองานต่างๆที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม

1. เพศชาย/หญิง
2. อายุ 25-30 ปี
3. วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ / อิเลคทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีความรู้เรื่อง Wordpress /PHP/HTML5/JAVA/JAVAscript /SQL Server/MySQL
5. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6. หากมีประสบการณ์ด้าน Programming จะพิจารณาพิเศษ
ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร
สวัสดิการ


- เงินเดือนและผลตอบแทนที่สูงกว่า หรือเทียบเท่าบริษัทชั้นนำในธุรกิจเดียวกัน
- ชุดฟอร์มพนักงาน โบนัสประจำปี ปีละ 2 ครั้ง
- Incentive ทุก 3 เดือน (พนักงานช่าง)
- ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัด, ที่พัก, ค่าเดินทาง, ค่ากะ, เบี้ยขยัน, ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต และประกันสุขภาพกลุ่ม
- ค่ารักษาพยาบาลครอบคลุมถึงบุตร
- เงินกู้ฉุกเฉิน
- วันพักผ่อนประจำปี 6-15 วัน ตามอายุงาน
- ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สูงสุด 15%
- ตรวจสุขภาพประจำปี และสวัสดิการอื่น ๆ เทียบเท่าบริษัทชั้นนำ
- สัมนาท่องเที่ยวในและต่างประเทศ
- และสวัสดิการอื่นๆเทียบเท่าบริษัทชั้นนำ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
btmidland
btmidland
ไม่ระบุ

BT Midland Co.,Ltd

เลขที่ 90 ซอยอ่อนนุช 74/2 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-721-6480 , แฟกซ์ : 02-721-6485
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ BT Midland Co.,Ltd 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักสโตร์/คลังสินค้า (เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี) 27 กันยายน 2563
     2. ช่างตรวจเช็ครถ (Gateman) 27 กันยายน 2563
     3. Programmer 27 กันยายน 2563
     4. ช่างตรวจเช็ครถใหม่ ด่วน!!! (โทร.02-721-6480) 27 กันยายน 2563