-
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กราฟฟิค, ออกแบบสือออนไลน์
20 กรกฎาคม 2563
1 อัตรา
15,000-18,000
- ออกแบบรูปสินค้า, Poster
- คิดข้อความ Content เพื่อขายสินค้าออนไลน์
- ตัดต่อ VDO
- สามารถออกแบบ กราฟฟิค ดูแลสื่อ Social (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถออกแบบสื่อทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ของแบรนด์บริษัทได้
1. เพศ ชาย-หญิง อายุไมเ่กิน 45 ปี
2. มีทักษะด้านการจัดการและการทำงานเป็นระบบ
3. มีความสามารถหลายอย่างและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
4. มีความกระตือรือร้น ตรงต่อเวลา และความละเอียดรอบคอบ
สมุทรปราการ
- ประกันสังคม
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
0618421177
0618421177
โทร.02-7802301, 061-8421177 ติดต่อคุณกนกพร (หนึ่ง)

-

-
โทรศัพท์ : - , แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ - 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่กราฟฟิค, ออกแบบสือออนไลน์ 27 กันยายน 2563
     2. เจ้าหน้าที่ขับรถ 27 กันยายน 2563
     3. เจ้าหน้าที่ดูแลสื่อออนไลน์ 27 กันยายน 2563
     4. เจ้าหน้าที่บัญชี 27 กันยายน 2563
     5. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 27 กันยายน 2563
     6. เจ้าหน้าที่กราฟฟิค 27 กันยายน 2563