Beyond Wealth Group
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาการวางแผนภาษี
22 กรกฎาคม 2563
10 อัตรา
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วางแผนภาษีบุคคลให้กับผู้ขอคำแนะนำได้อย่างถูกต้องและมีมูลค่ามากที่สุด
1. ปริญญาตรีสาขา บัญชี,การเงิน,เศรษฐศาสตร์
2. มีการอบรมทางด้านภาษี
3. มีประสบการณ์การทำงานทางด้านภาษี
ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
@beyondwealth
@beyondwealth
ไม่ระบุ

Beyond Wealth Group

723 อาคารศุภคาร ชั้น G ห้อง DB10-DB17 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 084-7695417
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ Beyond Wealth Group 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ตัวแทนประกันชีวิต 23 กันยายน 2563
     2. ที่ปรึกษาการวางแผนภาษี 23 กันยายน 2563
     3. ที่ปรึกษาการเงิน การลงทุน 23 กันยายน 2563
     4. ตัวแทนประกันภัย 23 กันยายน 2563