บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
ตำแหน่ง : รองผู้จัดการฝ่ายผลิต (อุตสาหกรรมฉีดพลาสติก)
25 มกราคม 2566
1 อัตรา
30,000
-ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต ตลอดจนถึงการส่งออก ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และความสอดคล้องกับจำนวนวัตถุดิบที่มีอยู่
-ควบคุมดูแล วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการผลิตที่กำหนดไว้ เพื่อให้สินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ปลอดภัย และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
-ควบคุมดูแลปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิต
-ให้คำปรึกษาแนะนำและแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาสินค้าและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้า ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
-ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบคุณภาพและตรวจรับวัตถุดิบที่สั่งซื้อ เพื่อให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดไว้
1. เพศชาย - เพศหญิง
2. วุฒิการศึกษา ป. ตรี ( สาขาที่เกี่ยวข้อง )
3. มีความเป็นผู้นำ และ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และ การทำงานเป็นทีม
5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft ได้ในระดับดี
6. มีประสบการณ์ทำงานทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกไม่น้อยกว่า 10 ปี
7. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
นครปฐม
ประกันสังคม
ชุดพนักงานปีละ 2 ชุด
โบนัสประจำปี
เงินปรับประจำปี
งานเลี้ยงประจำปี
ลาทำบัตรประชาชน ใบขับขี่
ลาพักร้อน
ค่าชาปนกิจศพกรณีบิดามารดาหรือสามีภรรยา
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
bossjivarah
ไม่ระบุ

บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด

22/24 หมู่ที่ 2 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73210 ( ใกล้วัดไร่ขิง )
โทรศัพท์ : 0869695156
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ธุรการจัดซื้อ 11 ธันวาคม 2566
     2. วิศวกรซ่อมบำรุง 11 ธันวาคม 2566
     3. ช่างซ่อมบำรุง 11 ธันวาคม 2566
     4. ช่างปรับฉีดและบำรุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติก 11 ธันวาคม 2566
     5. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (อุตสาหกรรมอาหาร) 11 ธันวาคม 2566
     6. ผู้ควบคุมหม้อฆ่าเชื้อ (Retort Supervisor) 11 ธันวาคม 2566
     7. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 11 ธันวาคม 2566
     8. หัวหน้าคลังสินค้า 11 ธันวาคม 2566
     9. รองผู้จัดการฝ่ายผลิต ( ด้านอาหาร ) 11 ธันวาคม 2566
     10. รองผู้จัดการฝ่ายผลิต (อุตสาหกรรมฉีดพลาสติก) 11 ธันวาคม 2566
     11. หัวหน้าฝ่ายผลิต 11 ธันวาคม 2566
     12. หัวหน้า QA (ชิ้นงานพลาสติก) 11 ธันวาคม 2566
     13. รองผู้จัดการฝ่ายวิศวกร (ด้านอาหาร) 11 ธันวาคม 2566