บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
ตำแหน่ง : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
25 มกราคม 2566
1 อัตรา
14,000+
- จัดทำและดำเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีเพื่อนสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยรวมและวัตถุประสงค์ของ บริษัท
- ระบุการออกแบบและดำเนินการโครงการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธตามนโยบายบริษัท
- ให้คำแนะนำในการจัดการเกี่ยวกับการปฎิบัติและปัจจัยเสี่ยง ในกรณีที่มีการพัฒนากฎหมาย
- จัดการสอบสวนทางวินัยในเรื่องของการโกง,ทุจริตและเรื่องคับข้องใจ
- ตรวจสอบและแน่ใจว่าผู้บริหารและพนักงานมีความตระหนักถึงนโยบายและขั้นตอนของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบและสอบทานการประเมินผลของพนักงานและวางแผนการพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง
- วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลาการในแต่ละสายงาน
- จัดทำรายงานคนเข้าออกงาน, รายงาน ขาด ลา มา สาย และ คำนวณเวลาการทำงาน
1. เพศชาย - เพศหญิง
2. วุฒิการศีกษา ปวส.ขึ้นไป
3. มีความเป็นผู้นำ และ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และ การทำงานเป็นทีม
5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft ได้ในระดับดี
6. หากมีประสบกาณ์ทางด้านแรงงานต่างด้าวและทวิภาคี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
นครปฐม
ประกันสังคม
ชุดพนักงานปีละ 2 ชุด
โบนัสประจำปี
เงินปรับประจำปี
งานเลี้ยงประจำปี
ลาทำบัตรประชาชน ใบขับขี่
ลาพักร้อน
ค่าชาปนกิจศพกรณีบิดามารดาหรือสามีภรรยา
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
bossjivarah
ไม่ระบุ

บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด

22/24 หมู่ที่ 2 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73210 ( ใกล้วัดไร่ขิง )
โทรศัพท์ : 0869695156
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ธุรการจัดซื้อ 07 กุมภาพันธ์ 2566
     2. วิศวกรซ่อมบำรุง 07 กุมภาพันธ์ 2566
     3. ช่างซ่อมบำรุง 07 กุมภาพันธ์ 2566
     4. ช่างปรับฉีดและบำรุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติก 07 กุมภาพันธ์ 2566
     5. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (อุตสาหกรรมอาหาร) 07 กุมภาพันธ์ 2566
     6. ผู้ควบคุมหม้อฆ่าเชื้อ (Retort Supervisor) 07 กุมภาพันธ์ 2566
     7. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 07 กุมภาพันธ์ 2566
     8. หัวหน้าคลังสินค้า 07 กุมภาพันธ์ 2566
     9. รองผู้จัดการฝ่ายผลิต ( ด้านอาหาร ) 07 กุมภาพันธ์ 2566
     10. รองผู้จัดการฝ่ายผลิต (อุตสาหกรรมฉีดพลาสติก) 07 กุมภาพันธ์ 2566
     11. หัวหน้าฝ่ายผลิต 07 กุมภาพันธ์ 2566
     12. หัวหน้า QA (ชิ้นงานพลาสติก) 07 กุมภาพันธ์ 2566
     13. รองผู้จัดการฝ่ายวิศวกร (ด้านอาหาร) 07 กุมภาพันธ์ 2566