บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด
ตำแหน่ง : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
23 กรกฎาคม 2563
1 อัตรา
14,000+
- จัดทำและดำเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีเพื่อนสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์โดยรวมและวัตถุประสงค์ของ บริษัท
- ระบุการออกแบบและดำเนินการโครงการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธตามนโยบายบริษัท
- ให้คำแนะนำในการจัดการเกี่ยวกับการปฎิบัติและปัจจัยเสี่ยง ในกรณีที่มีการพัฒนากฎหมาย
- จัดการสอบสวนทางวินัยในเรื่องของการโกง,ทุจริตและเรื่องคับข้องใจ
- ตรวจสอบและแน่ใจว่าผู้บริหารและพนักงานมีความตระหนักถึงนโยบายและขั้นตอนของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบและสอบทานการประเมินผลของพนักงานและวางแผนการพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง
- วางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลาการในแต่ละสายงาน
- จัดทำรายงานคนเข้าออกงาน, รายงาน ขาด ลา มา สาย และ คำนวณเวลาการทำงาน
1. เพศชาย - เพศหญิง
2. วุฒิการศีกษา ปวส.ขึ้นไป
3. มีความเป็นผู้นำ และ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และ การทำงานเป็นทีม
5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft ได้ในระดับดี
6. หากมีประสบกาณ์ทางด้านแรงงานต่างด้าวและทวิภาคี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
นครปฐม
ประกันสังคม
ชุดพนักงานปีละ 2 ชุด
โบนัสประจำปี
เงินปรับประจำปี
งานเลี้ยงประจำปี
ลาทำบัตรประชาชน ใบขับขี่
ลาพักร้อน
ค่าชาปนกิจศพกรณีบิดามารดาหรือสามีภรรยา
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
bossjivarah
ไม่ระบุ

บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด

22/24 หมู่2 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 ( ใกล้วัดไร่ขิง )
โทรศัพท์ : 0869695156
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ห้างขายยาเอาร์อาร์ จำกัด 8 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 25 กันยายน 2563
     2. ช่างปรับฉีดและบำรุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติก ( สมัครโทร 081-699-5115 ) 25 กันยายน 2563
     3. หัวหน้าคลังสินค้า 25 กันยายน 2563
     4. รองผู้จัดการฝ่ายผลิต ( ด้านอาหาร ) 25 กันยายน 2563
     5. รองผู้จัดการฝ่ายผลิต (อุตสาหกรรมฉีดพลาสติก) 25 กันยายน 2563
     6. หัวหน้าฝ่ายผลิต 25 กันยายน 2563
     7. หัวหน้า QA (ชิ้นงานพลาสติก) 25 กันยายน 2563
     8. รองผู้จัดการฝ่ายวิศวกร (ด้านอาหาร) 25 กันยายน 2563