ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.บี. เพนท์
ตำแหน่ง : Production Engineer Sub-Leader
24 กรกฎาคม 2563
1 อัตรา
ตามตกลง
1.ทดลอง ทดสอบ และวิเคราะห์ในสายการผลิตเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตปัจจุบันและงานใหม่
-จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์
-เบิกวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง
-ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการทดลองงานในสายการผลิต
-จัดทำเอกสารสรุปผลการทดลอง
2.ควบคุมการปฎิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ
3.ตระหนักในความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน โดดถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน
4.ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมถึงสนับสนุนวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร
1. ปริญญาตรีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ต้องมีปประสบการณ์การทำงานด้านงานวิจัยและพัฒนา ไม่ต่ำกว่า 5 ขึ้นไป
3. มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
6. มีทักษะในการสื่อสาร พูดอ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี
7. สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
ฉะเชิงเทรา
เบี้ยขยัน 500 /600 / 700 บาท / เดือน
- ประกันสังคม, ประกันชีวิต, ตรวจสุขภาพประจำปี, ชุดฟอร์ม 2 ครั้ง/ปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัสปลายปี - จัดเลี้ยงปีใหม่, ท่องเที่ยวประจำปี ฯลฯ
- เงินช่วยเหลือกรณีบิดา มารดาเสียชีวิต (กรณีที่ผ่านทดลองงาน 3 เดือน)
- ปรับเงินประจำปี - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
063-3596635
ไม่ระบุ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.บี. เพนท์

52/2 หมู่ 21 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 038-845304 ต่อ 119 , แฟกซ์ : 038-845906
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.บี. เพนท์ 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. QA SUB LEADER 18 กันยายน 2563
     2. PRODUCTION SUB LEADER 18 กันยายน 2563
     3. NPPD SUB LEADER 18 กันยายน 2563
     4. Production Engineer Sub-Leader 18 กันยายน 2563
     5. INJECTION LEADER 18 กันยายน 2563