นิติบุคคลอาคารชุดเคนซิงตัน เพลส (Kensington Place)
ตำแหน่ง : ช่างฝ่ายซ่อมบำรุง
30 กรกฎาคม 2563
1 อัตรา
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
-ทำงานด้านการวางแผนซ่อมบำรุงระบบต่างๆ ภายในอาคาร
-ดูแลเอกสารซ่อมบำรุง
-ประสานงานบริษัทต่างๆ ในการจัดซื้อ-จัดจ้าง และกำกับควบคุมงาน


1. วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง, เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพศ ชาย-หญิง
3. อายุ30-50 ปี
4. มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงอาคารอย่างน้อย 5 ปี
5. มีความระเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
6. สามารถใช้โปรแกรม word,Excel ได้เป็นอยางดี
7. มีความละเอียดรอบคอบ,มีความรับผิดชอบ,ตรงต่อเวลา,มีใจรักงานบริการ,สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี,สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
8. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ดอนเมือง , หลักสี่
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
0877162527
0877162527
ไม่ระบุ

นิติบุคคลอาคารชุดเคนซิงตัน เพลส (Kensington Place)

93/1 ซอยแจ้งวัฒนะ 13-15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 087-7162527
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ นิติบุคคลอาคารชุดเคนซิงตัน เพลส (Kensington Place) 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างฝ่ายซ่อมบำรุง 20 กันยายน 2563