บริษัทแมค พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า
31 กรกฎาคม 2563
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
ไม่ระบุ
1. เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม สาขาไฟฟ้า
3. มีใบประกอบวิชาชีพ (ก.ว.)
4. มีทัศนคติการทำงานที่ดี มีทักษะความเป็นผู้นำ ทำงานแบบมืออาชีพ
5. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ดี (พูด ฟัง อ่าน เขียน)
นนทบุรี
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัทแมค พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

123/1 หมู่ที่ 5 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
โทรศัพท์ : 084-899-3626 , แฟกซ์ : 02-597-1587
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัทแมค พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกรไฟฟ้า 25 กันยายน 2563
     2. ธุรการ 25 กันยายน 2563
     3. พนักงานขับรถผู้บริหาร 25 กันยายน 2563