บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด
ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง
17 สิงหาคม 2563
3 อัตรา
ตกลงกันได้
ตรวจสอบ ดูแล และเฝ้าระวังระบบไฟฟ้า และการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น
แก้ไข ซ่อมแซม และป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้า และการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ
ปฏิบัติการซ่อมบำรุงทั้งเชิงแก้ไข และเชิงป้องกันตามที่ได้รับมอบหมาย
รายงานสาเหตุ และผลของการซ่อมบำรุงต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติการซ่อมบำรุงอย่างเร่งด่วนเมื่อมีความจำเป็น
ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ภายหลังการปฏิบัติงาน
ดูแล รักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทฯ
ติดตาม และปฏิบัติตามแผนงานด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ
เสนอวิธีการ และแนวทางในการแก้ไข ซ่อมแซม และป้องกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าต่อวิศวกรไฟฟ้า
ให้คำแนะนำในการออกแบบ และประดิษฐ์เครื่องมือตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการทำงานรวมทั้งเสอนแนะนำดีข้อเสียของอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆ
ติดตั้งและดูแลระบบโทรศัพท์ของบริษัทฯ และของพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าไปทำงาน รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบโทรศัพท์ดังกล่าว
เฝ้าระวังการทำงาน และการเดินระบบภายในสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานเป็นไปอย่างปกติ หรือเกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดและถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขทันที
ให้คำแนะนำในการทำงาน และสอนงานแก่ผู้ที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานน้อยกว่า
วิเคราะห์ สรุป และรายงานสาเหตุและผลของการซ่อมบำรุงต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้องได้
1. ปวช. - ปวส.
บางแค , ภาษีเจริญ , หนองแขม
กรุงเทพมหานคร
1. ประกันสังคม
2. ยูนิฟอร์มพนักงาน
3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
4. เงินโบนัสประจำปี
5. ปรับเงินเดือนประจำปี
6. เงินฌาปนกิจ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
0818180358
ไม่ระบุ

บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด

764/1 ถนนบางแค แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0818180358 , แฟกซ์ : 028023270-71
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างซ่อมบำรุง 20 กันยายน 2563
     2. สมุห์บัญชี 20 กันยายน 2563