บริษัท เดอะ เบทเทอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ตำแหน่ง : โฟร์แมนงานระบบประกอบอาคาร
06 สิงหาคม 2563
1 อัตรา
20000
- ประสานงานกับทีมงานเพื่อแก้ปัญหาหน้างานอย่างเหมาะสม เพื่อให้งานเสร็จสิ้นทันตามเวลาที่กำหนด
- ควบคุมการใช้วัสดุในการก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
- กำหนดทิศทางการดำเนินการทางเทคนิคและหน้าที่การปฏิบัติงานวันต่อวัน
- ควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการทำงานและมีความปลอดภัย
- ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
- ตรวจสอบดูแลการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานของการก่อสร้างตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
- รายงานความคืบหน้าโครงการให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน – ภายนอก
- สนับสนุนหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในหน่วยงานก่อสร้าง หรือเคยทำงานอาคารสูงมาก่อน
2. เคยผ่านงานช่วงเตรียมการก่อสร้าง (Pre-Con) และมีความรู้งานประมาณราคาเป็นอย่างดี
3. สามารถให้คำแนะนำด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคารและการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องได้
4. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา ไฟฟ้า
ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท เดอะ เบทเทอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

230 อาคาร ซีเอส ทาวเวอร์ ชั้น 12 N ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-2740435
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เดอะ เบทเทอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. โฟร์แมนโครงสร้างและสถาปัตย์ 20 กันยายน 2563
     2. พนักงานบัญชีและการเงิน 20 กันยายน 2563
     3. วิศวกรงานระบบ 20 กันยายน 2563
     4. วิศวกรโครงการ 20 กันยายน 2563
     5. สถาปนิกโครงการ 20 กันยายน 2563
     6. โฟร์แมนงานระบบประกอบอาคาร 20 กันยายน 2563