บริษัท ไอเอ็มไอ อินดัสตรีส์ จำกัด
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค (ภาคกลาง)
07 สิงหาคม 2563
ไม่ระบุ อัตรา
ตามประสบการณ์
1.ดำเนินการให้บริการตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับเทียบและสอบเทียบ ติดตั้ง commissioning , Star-up ตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ทำรายงานประจำวันให้แก่หัวหน้างาน
3.ให้คำแนะนำปรึกษา พร้อมช่วยเหลือทีมงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
1. วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาเทคนิคเครื่องกล, ช่างกลโรงงาน, เทคนิควัดคุม, ไฟฟ้ากำลังหรือไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการทำงาน 0-3 ปี สำหรับ ปวส. หรือ 0-4 ปี สำหรับ ปวช.
3. มีความรู้การใช้เครื่องมือที่ถูกต้อง และภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับคำศัพท์ช่างขั้นพื้นฐาน
4. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เช่น MS Word, MS Excel, Adobe Acrobat ได้ดี
5. มีใจรักงานบริการและทัศนคติที่ดี สามารถทำงานรว่มกับคนอื่นได้
6. มีความรับผิดชอบ สู้งานหนัก อดทน สามารถทำงานล่วงเวลาได้
7. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อให้บริการงานวิศวกรรมแก่ลูกค้าได้
8. สามารถเข้าฝึกอบรมการทำงาน ณ โกดัง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี เป็นเวลา 1-2 เดือนได้
9. พื้นที่ทำงาน : ภาคกลาง และ ภาคอีสาน (หากมีที่พักในจังหวัดสระบุรี หรือ จังหวัดนครราชสีมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
ไม่ระบุ
-ประกันสังคม
-ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-โบนัสตามผลประกอบการบริษัทและตามผลงาน
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ส่งประวัติ และเอกสารการสมัครงานมาที่อีเมล์ [email protected]

บริษัท ไอเอ็มไอ อินดัสตรีส์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 232/13-14 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
สาขาระยอง : 267/208 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 02-9702974-84 , แฟกซ์ : 02-5528403
เว็บไซต์ |
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไอเอ็มไอ อินดัสตรีส์ จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Sales Engineer 19 กันยายน 2563
     2. ช่างเทคนิค (ภาคกลาง) 19 กันยายน 2563
     3. Sales Executive 19 กันยายน 2563
     4. Telesales 19 กันยายน 2563