สุขโข แปลภาษา
ตำแหน่ง : นักแปล/ผู้ช่วยนักแปล ภาษาอังกฤษ - SUKO Translation (โทร.055-697155)
19 สิงหาคม 2563
1 อัตรา
15,000-18,000
นักแปล/ผู้ช่วยนักแปล ภาษาอังกฤษ (ประจำสำนักงาน)

> แปลเอกสารภาษาอังกฤษ-ไทย หรือไทย-อังกฤษ
> เนื้อหางานที่แปลมีหลากหลาย เช่น ธุรกิจ ทรัพยากรบุคคล การตลาด
การท่องเที่ยว โทรคมนาคม แบบสอบถาม จากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ทั่วโลก

สุขโข แปลภาษา ศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ไทย
ได้รับการรับรองจากสถานทูตฝรั่งเศส สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์
และสถานทูตลักเซมเบิร์ก ประจำประเทศไทย ณ กรุงเทพมหานคร
ทั้งยังเป็นสมาชิกหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ณ กรุงเทพมหานคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถย้ายมาประจำการที่ อ.เมือง จ.สุโขทัย
3. มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ และสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
4. ทุ่มเททำงาน มีวินัย ใส่ใจในรายละเอียด มีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. รักการอ่านและการเขียน
6. **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ (เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป)**
สุโขทัย
เงินเดือน และสิทธิประโยชน์

• เงินเดือน 15,000-18,000 บาท (ตามความสามารถและประสบการณ์)
• โบนัส 1 เดือน (เมื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพครบ 1 ปี)
• หยุดสัปดาห์ละ 2 วัน (เสาร์-อาทิตย์ หรือช่วงสัปดาห์)
• วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วันต่อปี
• วันพักร้อนเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และโบนัสจำนวนวันหยุดพักร้อนเพิ่มตามอายุงาน
• สะสมชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา เพื่อใช้เป็นวันหยุดยาวได้
• สวัสดิการ Well-being / Motivation booster อื่น ๆ
• ส่งไปฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน เช่น ที่สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย
• ทำงานที่ อ.เมือง จ.สุโขทัย (ใกล้กับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย)
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
@suko.translation
@suko.translation
www.suko-thai-translation.com

หรือส่งข้อมูลการสมัครมาทางอีเมล
[email protected]

สุขโข แปลภาษา

เลขที่ 121/9 หมู่ที่ 3 ชุมชนลิไท ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย 64210
โทรศัพท์ : 055-697155 , แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ สุขโข แปลภาษา 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. นักแปล/ผู้ช่วยนักแปล ภาษาอังกฤษ - SUKO Translation (โทร.055-697155) 22 กันยายน 2563
     2. นักแปล/ผู้ช่วยนักแปล ภาษาฝรั่งเศส - SUKO Translation (โทร.055-697155) 22 กันยายน 2563