บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด
19 กันยายน 2563
1 อัตรา
ตามตกลง
ดำเนินการสำรวจและขยายตลาดและค้นหาช่องทางการซื้อและขายใหม่ๆ ค้นหากลุ่มเป้าหมายจากข้อมูลที่รวบรวมไว้และได้รับมอบหมายวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร แคมเปญพิเศษ กิจกรรม และสินค้าต่างๆ ผ่านสื่อ Social Media ทุกช่องทาง อาทิ Facebook , Instgram, Twitter, [email protected], Youtube เป็นต้น ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและผลักดันยอดขายสินค้า ประสานงานกับฝ่ายกราฟฟิค เพื่อออกแบบจัดทำ Artwork หรือสื่อโฆษณาให้เหมาะสม กับสื่อ Social Media ในแต่ละช่องทาง และให้บริการลูกค้าด้านการขายและการตลาด ขั้นพื้นฐาน
1. เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
2. ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดการด้านการตลาด
3. มีความรู้และเข้าใจในหลักการตลาด สินค้าและการบริการ
4. มีทักษะการประยุกต์การใช้ข้อมูลและแนวคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหา
5. มีทักษะการเขียนรายงาน บทสรุป นำเสนอต่อทีมงาน
6. ชอบงานขายและพบปะผู้คน มีใจบริการลูกค้า ทัศนคติดี
7. มีความกระตือรือร้น ชอบทำงานเป็นทีม
8. ต้องการเรียนรู้และพัฒนา ทั้งทางด้านบุคลิกภาพและศักยภาพ อดทนภายใต้ความกดดันได้ดี
9. มีความกล้าแสดงออก ติดต่อสื่อสารได้ดี
ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร
วันหยุดตามประเพณี,
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ค่าล่วงเวลา + เบี้ยขยัน
โบนัสตามผลงาน
ประกันสังคม
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
hr0830726385
ไม่ระบุ

บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด

เลขที่ 1518/7 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 02-5877972, 094-3277020,083-0726385
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด 55 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ขายประจำจังหวัดภูเก็ต-พังงา***ด่วนมาก*** 20 กันยายน 2563
     2. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดบุรีรัมย์ ***ด่วน*** 20 กันยายน 2563
     3. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัด ชัยภูมิ หลายอัตรา **ด่วนมาก** 20 กันยายน 2563
     4. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัด หนองบัวลำภู 20 กันยายน 2563
     5. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัด สระแก้ว 20 กันยายน 2563
     6. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดพะเยา **ด่วน** 20 กันยายน 2563
     7. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดเลย 20 กันยายน 2563
     8. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดสุราษฏร์ธานี **ด่วนมาก** 20 กันยายน 2563
     9. เจ้าหน้าที่ขาย จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี**ด่วนมาก** 20 กันยายน 2563
     10. เจ้าหน้าที่กราฟิก 20 กันยายน 2563
     11. เจ้าหน้าที่วิชาการหนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ 20 กันยายน 2563
     12. เจ้าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 20 กันยายน 2563
     13. เจ้าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย 20 กันยายน 2563
     14. เจ้าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 20 กันยายน 2563
     15. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดอุดรธานี**ด่วนมาก** 20 กันยายน 2563
     16. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดเชียงใหม่**ด่วนมาก** 20 กันยายน 2563
     17. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดระยอง**ด่วนมาก** 20 กันยายน 2563
     18. เจ้าหน้าที่การตลาด**ด่วนมาก** 20 กันยายน 2563
     19. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดอุบลราชธานี**ด่วนมาก** 20 กันยายน 2563
     20. เจ้าหน้าที่กราฟิก ***ด่วนมาก*** 20 กันยายน 2563
     21. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดยโสธร**ด่วนมาก** 20 กันยายน 2563
     22. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดชุมพร**ด่วนมาก** 20 กันยายน 2563
     23. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา-อ่างทอง**ด่วนมาก** 20 กันยายน 2563
     24. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดสกลนคร**ด่วนมาก** 20 กันยายน 2563
     25. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดนนทบุรี**ด่วนมาก** 20 กันยายน 2563