โรงเรียนนานาชาติคินเคดกรุงเทพ (Kincaid International School of Bangkok)
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ (Admin)
09 กันยายน 2563
1 อัตรา
ตามตกลง
ไม่ระบุ
1. เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
3. มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
4. มีทักษะในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ
5. มีความตั้งใจ ขยัน ซื่อสัตย์ ตั้งใจมุ่งมั่นในการทำงาน
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โดยเฉพาะ Microsoft Office
7. มีทัศนะคติที่ดีในการทำงาน
8. มีประสบการณ์ทำงานธุรการในโรงเรียน
9. มีความรู้ทางด้านการบัญชี
ประเวศ , สวนหลวง
กรุงเทพมหานคร
- อาหารกลางวัน
- ชุด Uniform
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
kincaid
kincaid
ไม่ระบุ

โรงเรียนนานาชาติคินเคดกรุงเทพ (Kincaid International School of Bangkok)

205/73-74 ซอยผาสุกสันติ 3 ถนนพัฒนาการ 69 แยก 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-3217010-12 , แฟกซ์ : 02-3217013
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ โรงเรียนนานาชาติคินเคดกรุงเทพ (Kincaid International School of Bangkok) 2 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานธุรการ (Admin) 20 กันยายน 2563
     2. ครูสอนภาษาไทย 20 กันยายน 2563