Thailand industry Corporation
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ออกแบบแผนการตลาด
14 สิงหาคม 2563
6 อัตรา
15000-30000
ออกแบบคอนเทนต์ การตลาดแนวคิดใหม่ๆเสนอให้กับบริษัท
1. มีอัธยาศัยดี
2. สามารถทำงานร่วมกับผูอื่นได้เป็นอย่างดี
3. มีความคิดแปลกใหม่ตลอดเวลา
4. มีวิธีการในการสื่อสารที่ดี
5. อายุ 18-30 ปี
6. Part time /full time
7. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
8. มีความค่องตัว และยืดหยุ่นในการทำงาน
ลาดพร้าว , วังทองหลาง , ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
สวัสดิการ
สวัสดิการอื่นๆ
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ประกันสุขภาพ
-เงินโบนัสตามผลงาน
-สิทธิลาพักร้อน (ปีใหม่และสงการต์)
-กิจกรรมกินเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
-เบี้ยขยัน
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
0855964225
ไม่ระบุ

Thailand industry Corporation

ตึก บี ทาวเวอร์ ชั้น 3 ซอย 83 ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0855964225 , แฟกซ์ : -
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ Thailand industry Corporation 5 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม training 24 กันยายน 2563
     2. เจ้าหน้าที่ต้อนรับ 24 กันยายน 2563
     3. พนักงานติดต่อประสานงานออนไลน์ 24 กันยายน 2563
     4. เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT 24 กันยายน 2563
     5. เจ้าหน้าที่ออกแบบแผนการตลาด 24 กันยายน 2563