บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : Project Manager (Insurance System) ด่วน!!!
19 ตุลาคม 2563
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
-At least 3 years’ experience in Business Analyst or Project Manager.
-Good Knowledge of Technology and Business, IT Project Management (Insurance System)
-Preferable job experience in Insurance or Finance Industry.
1. Bachelor’s Degree or higher in IT, MIS, Computer Science, Telecommunication or related field.
2. Age around 28 - 48 yr.
3. At least 3 years’ experience in Business Analyst or Project Manager.
4. Good Knowledge of IT Project Management (Insurance Software & Insurance System)
5. Plan task and schedule by WBS (Work Breakdown Structure). Handle project management.
6. Business Continuity Planning (BCP) and Robotic Process Automation (RPA)
7. Make basic design, instruction to developer, testing, UAT support, and etc.
8. Check and control the task results of team and test bug.
9. Get requirement definition, fit & gap analysis. Work closely with programmers and software developers to build the system. Very strong communication skill.
ดินแดง , พญาไท , ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
kpi.rc
kpi.rc
ไม่ระบุ

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-6241111 ต่อ 6512,6513,6515/ 065-9354113 , แฟกซ์ : 02-6241234
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 15 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Trainer (Telesales) ด่วน!!! 20 ตุลาคม 2563
     2. เจ้าหน้าที่ขายประกันทางโทรศัพท์ *Walk in สัมภาษณ์ได้ทุกวันและพร้อมเริ่มงานได้ทันที* 20 ตุลาคม 2563
     3. AVP - Telemarketing Department 20 ตุลาคม 2563
     4. เจ้าหน้าที่การตลาด ( Marketing ) 20 ตุลาคม 2563
     5. Project Manager (Insurance System) ด่วน!!! 20 ตุลาคม 2563
     6. เจ้าหน้าที่บริการอุบัติเหตุ 20 ตุลาคม 2563
     7. ผู้อำนวยการการส่วนบัญชีทั่วไป (VP Accounting) ด่วน!!! 20 ตุลาคม 2563
     8. เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) 20 ตุลาคม 2563
     9. Budget reporting 20 ตุลาคม 2563
     10. ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ (Business Development Manager) 20 ตุลาคม 2563
     11. เจ้าหน้าที่การเงิน (ติดตามหนี้และตัดชำระเบี้ยประกัน) 20 ตุลาคม 2563
     12. เจ้าหน้าที่การเงินส่วนบริหารเงิน/Cash Management Officer 20 ตุลาคม 2563
     13. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดธนาคาร 20 ตุลาคม 2563
     14. เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร,วิเคราะห์บัญชี/การเงิน 20 ตุลาคม 2563
     15. หัวหน้างานขายทางโทรศัพท์ (Supervisor Telesales) ด่วน!!! 20 ตุลาคม 2563