บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง จำกัด
ตำแหน่ง : Web Developer
12 ตุลาคม 2563
1 อัตรา
12000-25000
We are looking for a skilled Web Developer who will be responsible for developing web application and websites.
You will be working alongside a team of other developers in creating, maintaining, and updating our web application and websites.

In order for you to succeed in this role, you will need to be proficient in C#, PHP, JavaScript, HTML, CSS, and have solid knowledge and experience in programming web applications.
1. Bachelor's or higher Degree in Computer Science, Computer Engineering, IT or related fields New graduated are welcome
2. Having C# programming background
3. Good skill in C#, Asp.net MVC for Backend and PHP, HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery and Angular.js for Frontend and Python
4. Good understanding of Software Development and Software Design Patterns
5. Good understanding of SQL and relational database design
6. Strong analytical and problem-solving skills
7. Good command of spoken and written English
8. Fast learner and willing to contribute and work as a team
9. Experience with Agile, SCRUM, and lean software development is plus
พิษณุโลก
Experience with Line API and LIFF is plus
Understanding of basic computer networking is plus
Ability to manage multiple assignments and tight deadlines
***We also need your resume, please send you resume to [email protected]
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง จำกัด

434/61 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055-000600 ต่อ 110
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง จำกัด 18 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 20 ตุลาคม 2563
     2. ตำแหน่ง : พนักงาน บริการสินเชื่อ ประจังหวัด อ่างทอง 20 ตุลาคม 2563
     3. พนักงาน บริการสินเชื่อ ประจำจังหวัด กำแพงเพชร 20 ตุลาคม 2563
     4. พนักงาน บริการสินเชื่อ ประจำจังหวัด ขอนแก่น 20 ตุลาคม 2563
     5. ช่างซ่อมบำรุง 20 ตุลาคม 2563
     6. กราฟิก 20 ตุลาคม 2563
     7. เลขาณุการ 20 ตุลาคม 2563
     8. พนักงาน บริการสินเชื่อ ประจังหวัด เพชรบูรณ์ 20 ตุลาคม 2563
     9. ผู้จัดการฝ่าย บัญชี 20 ตุลาคม 2563
     10. เจ้าหน้าที่กลยุทธ์องค์กร 20 ตุลาคม 2563
     11. Web Developer 20 ตุลาคม 2563
     12. พนักงาน บริการสินเชื่อ ประจำจังหวัด พิจิตร 20 ตุลาคม 2563
     13. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 20 ตุลาคม 2563
     14. เชฟทำอาหาร (สำนักงานใหญ่ พิษณุโลก) 20 ตุลาคม 2563
     15. บริการสินเชื่อ ประจำสาขา จ.ลพบุรี 20 ตุลาคม 2563
     16. แอดมิน เพจ 20 ตุลาคม 2563
     17. พนักงาน บริการสินเชื่อ ประจำจังหวัด นครสวรรค์ 20 ตุลาคม 2563
     18. พนักงาน บริการสินเชื่อ ประจำจังหวัด ตาก 20 ตุลาคม 2563